Mikael Arvidsson
Kramfors Konsthall
t o m 9/1 2012

Djur- och naturpoetiska emaljer
Emaljen ”Skogsbranden” har redan vid vernissagen hunnit få en röd prick och är alltså redan såld. Den fastnade också jag genast för. Dramatiken med eldslågorna i förgrunden och där bakom älgkon med kalven, som skyndar genom skogen. Det är något skyddslöst och brådskande över den bilden, som suger sig fast och omgående ger en förnimmelse av mull och bränd granskog i näsborrarna.©2011 BUS/Mikael Arvidsson "Skogsbranden" (emalj)


Mikael Arvidsson är som bäst när han återger djur och natur i höst- och vinterlandskap, då får hans emaljer en poetisk lyster där de tunna färgsjoken lager på lager ger de skugglika djuren en laddad och symbolisk betydelse i betraktarens öga.

Konstnären har i tidigare intervjuer berättat att han målar sina bilder direkt på plåten, ibland skissar han först i snö eller sand, för att få de rätta svepande linjerna. Han penslar eller sprutar på färgerna, som innan man kan se det färdiga resultatet, ibland måste brännas flera gånger i den 850 gradiga varma ugnen för att uppnå det önskade resultatet. Konstnärskollektivet i Örnsköldsvik (ÖKKV) har i många år nu haft återkommande kurser för konstnärer med Mikael som handledare och även visat samlingsutställningar där med emaljer av konstnärer från hela landet.

På Kramfors Konsthall har bilderna grupperats efter motiv; älgar, harar, fiskar och människor har fått var sin vägg, vilket gör utställningen både lättöverskådlig och inbjudande. Under vernissagen sålde Kramfors Konstförening lotter där högsta vinsten var en liten emalj (15x15 cm) av Mikael Arvidsson, som föreställde en liten vintervit hare på språng över ett kornblått skymningslandskap. Den bilden hade också ett dramatiskt allvar, som fick vinnaren att känna sig både glad och utvald.

Karin Lundquist (text)
Jonas Lundquist (foto)

Volym 111206