Att skriva ett modernt äventyr
Johannes Samuelsson
Foto, video, essä
Sundsvalls museum, Galleriet, till 4 dec.

Ett krossat knä och avslitna korsband i tonåren gav Johannes Samuelsson några hundra tusen kronor i försäkringspengar. Hans mamma placerade pengarna i fonder. När han i vuxen ålder gick till banken för att ta hand om sina slantar erbjöds han att placera dem i aktiefonden SPAX Ostindiefararen. Det väckte hans intresse för vad som pågick kring det nybyggda segelskeppet Götheborg III.

Det var 2005 och Johannes Samuelsson hade nyligen flyttat till Göteborg för att studera på Högskolan för fotografi. Det rådde stor upphetsning i staden runt fartyget Götheborg III. Båten var en replik av ostindienfararen Götheborg, ett skepp som 1745 förlist i Göteborgs hamninlopp, på väg hem från Kina. Johannes Samuelsson gjorde en film om bankbesöket och upptäckte att initiativtagarna till båtbygget, Berit och Anders Wästfelt, hade manövrerats ut ur sitt eget projekt av Göteborgs starka män, kommunalrådet Göran Johansson (S) och näringslivsprofilen, förre klubbordföranden på SKF, Bengt Tengroth. Initiativtagarna hade inte bara manövrerats ut, de hade också stämplats som rättshaverister, varpå de flyttat till Liden utanför Sundsvall. Johannes Samuelsson söker upp dem, de berättade sin historia och han kände sympati för dem. Den nya båten Götheborg avseglade till Kina hösten 2005, ivrigt påhejad av media, politiker och näringsliv i staden med samma namn.Skådespelare utklädd till superkargör, Sundsvall juli 2008.
Foto: Johannes Samuelsson


Johannes Samuelsson följde utvecklingen i ett konstprojekt som kom att pågå under fem år. Resultatet kan ses i den utställning som nu presenteras på Sundsvalls museum. Tidigare har projektet visats bland annat på Göteborgs konsthall och Hasselblad center. I Sundsvall visas enkla och raka, men kraftfulla foton från Götheborgs besök i Sundsvall 2008 och från Liden. I utställningen finns också ett bildspel samt en 17 minuter lång videoinstallation från en performance vid Göteborgs internationella konstbiennal i juni i år. Filmen visar hur Johannes Samuelsson åker i en Paddanbåt fullpackad med konstfestivalbesökare på Göta Älv. Samtidigt läser han högt ur sin essä Att skriva ett äventyr. Citat ur essän visas på textremsor. Resans mål är fartyget Götheborg där det ligger förtöjt.

Utställningen är liten till omfånget men det finns mycket att sätta sig in i. Den innehåller minst tre berättelser: den om Johannes Samuelsson själv och hans undersökning, den om de utmanövrerade initiativtagarna till båtprojektet, men också berättelsen om maktspelet bakom det som kallas göteborgsandan. Johannes Samuelssons sätt att arbeta närmar sig undersökande journalistik. Skillnaden är att han är mer öppet partisk än vad journalister brukar vara och att han lyckas berätta liksom inifrån. Han frilägger och tydliggör politiska mönster och sociala bindningar som annars bara kan iakttas på avstånd.

Essän på ett 50-tal sidor säljs i museishoppen i bokform. Den kan också laddas ner på Johannes Samuelssons hemsida http://www.it-is.se.
I essän beskrivs ett närmast korporativistiskt mönster där politiker och näringsliv samarbetar för att uppnå gemensamma mål, uttryckt i den så kallade göteborgsandan. Det är ett samarbete som kan bli så tätt att det hotar demokratin. I en sådan värld är människor kunder i stället för medborgare och ideella initiativtagare skuffas undan om deras projekt visar sig kunna användas till högre politiska och ekonomiska syften. Båten Götheborgs besök i Sundsvall skildras som ett uttryck för Sundsvalls vilja att ta till sig denna anda.

Johannes Samuelsson är uppväxt i Umeå och bor delvis i Göteborg, delvis i Björna, Ångermanland, där han har ett hus. Ett av hans nu pågående konstprojekt handlar om Björna idrottsförening som fick ta emot Göte och Lizzie Norberg kvarlåtenskap, bestående bland annat av ett antal miljoner kronor och en konstsamling med tavlor av Yngve och Ingrid Ricklund. Tavlorna ställdes ut senast ut i augusti i år. Björna IF arrangerade, med hjälp av Johannes Samuelsson.
Utöver sin konstnärliga verksamhet undervisar Johannes Samuelsson vid Högskolan för fotografi och vid arkitektutbildningen i Göteborg.


Text: Karin Kämsby
Volym 2011-10-27