Peter Sternäng
Memorable Moments - målningar, olja, akvarell
Galleri Versalen, till 27 mars

Verkligare än verkligheten
Malmökonstnären Peter Sternäng fyller Galleri Versalen med färger och ljus. Hans färger känns verkligare än verklighetens, starkare, mäktigare, djupare, som om de kom från en förhistorisk tid innan den ultravioletta strålningen blekt ur all jordisk färg.
Men så är det naturligtvis inte. Jorden är som den är och konstnären ser vad han ser och tolkar det genom sitt temperament. Här handlar det om Grekland, närmare bestämt ön Peloponnesos där Peter Sternäng spenderar höst och vår för att måla akvarell. Han är en klassisk utomhusmålare som ger sig ut i landskapet med sina målarattiraljer på ryggen och kan inte jobba om det regnar.©Peter Sternäng/BUS 2006, Under the Figtree, olja


Bilderna på Versalen vittnar om att han är en flyhänt artist som snabbt uppfattar både det grekiska landskapets skönhet och de ibland komiska situationer som uppstår när det exploateras av turister. Peter Sternäng håller sig undan från den värsta turistsäsongen men har tillfälle att iaktta de engelska turister som anländer tidigare på våren.
Han har ett lättsamt manér som gör att bilderna ibland kan förväxlas med dekorativa illustrationer, men där finns någonting mer, någonting djupare, en förundran över att världen ändå ser ut som den gör, att den är så vacker, så skön, så full av njutning och variation. Ofta övergår målningarna till att bli mönster som upprepar sig. Det kan inträffa när ett lövverk täcker bildytan, när ljus bryts i vatten eller när ett gäng skarabéer kommer krypande över marken.

När Peter Sternäng inte är på Peloponnesos och målar akvarell är han hemma i sin ateljé i Malmö och målar olja. Då översätter han sina akvareller till oljemålningar, eller gör helt andra saker, målar minnesbilder, associationer. I utställningen finns Under the figtree både i akvarell och i olja.
De ibland dubbeltydiga titlarna är genomgående på engelska.

Text och foto: Karin Kämsby
2010-03-16