Harri Monni
Spellbound - Örnsköldsviks Konsthall och Museum, till 10 april

Fragmentet är ett utvalt eller slumpartat brottstycke varav både texter och bilder kan skapas. Ibland utgör det hela texten eller bilden själv. Från romantik till postmodernism har fragmentet varit ett välanvänt konstnärligt verkningsmedel. Harri Monnis målningar på Örnsköldsviks konsthall är aktuella exempel på hur det kan komma till sin rätt och tas i bruk för konstnärens övergripande syften.

Harri Monni är utbildad på konsthögskolorna i Helsingfors, Umeå och Stockholm där han sökt sig till de lärare som velat förmedla kunskaper om måleriet, vilket inte varit angeläget för alla konstutövare på senare år. Under de avslutande studieåren i Stockholm hade han sin landsmaninna Silja Rantanen som lärare.©Harri Monni/BUS 2010, Differential mutations and stillness in void, akryl


Monni är bekännande och trogen målare samtidigt som han avsäger sig ett av måleriets mest använda verktyg; handen som håller i penseln. Han är på sin vakt mot det i hans tycke alltför mekaniska som handens arbete med penseln kan ge upphov till. I sitt måleri strävar han efter att komma vidare och uppnå något som ligger bortom vad handen bestämmer eller begränsar. Akrylfärg är hans medium. Men han fördelar färgen över duken på många olika sätt; som större eller mindre fragment, som schablontryck, som fördrivningar, övermålningar, rännilar eller penseltecknade spår. Monni bygger upp sina målningar i skikt som överlagrar varandra. Trots de delvis slumpartade metoderna är helheterna långsamt utprovade och genomarbetade.

De tekniker han tillämpar och blandar har olika tonfall så att varje bild kan liknas vid samtal i rum där flera röster samtidigt gör sig gällande. Den färg eller form som tillfälligt dominerar träder tillbaka för att i andra partier låta annat komma upp till ytskiktet.

Torture Garden är en bild med nästan insmickrande färgskala men en frånstötande titel. Konstnären blandar känslor och lämnar stämningsläget öppet. Om betraktaren råkar i ambivalens är det en del av hans uppsåt. Spellbound, Trollbunden, är utställningens titel liksom ett av verkens. Dess färgskala återkommer i flera av de sju målningarna. Differential mutations and stillness in void har varken störst format eller utställningens mest framträdande plats. I mitt tycke innehåller målningen det bästa av vad Monni lyckas frambesvärja med sina måleriska metoder och material.

Den konstnärliga strategin att genom kollaget och fragmentet undvika det måleriskt förutsägbara riskerar ibland att ge upphov till färg- och formmässiga upprepningar. Men konstnärens strävan är att trollbinda och ta betraktaren bortom det entydiga och bildmässigt tillstängda. Utställningens titel Spellbound/Trollbunden är ett lån från Alfred Hitchcock. Mottot kan både stå för konstnärens eget sinnestillstånd under arbetsprocessen och, i de bästa stunderna, för den påverkan hans måleri har på betraktaren.

Text och bild: Margareta Klingberg
2010-03-29