At large
– konst ur Sundsvalls museums samlingar

I vår fram till 9 maj visas konst ur Sundsvalls museums samlingar på hela tre våningsplan, i Magasinsgatan och galleriet på bottenvåningen samt två respektive tre trappor i Barkassen. Museets konstsamling är rik och man vill gärna visa upp olika urval för att ge besökarna en uppfattning om samlingens bredd med konst från 1900-talets början och fram till idag. Idag finns på Sundsvalls museum en av de mer betydande samlingarna av svensk samtidskonst utanför storstäderna och den största med 1900-talskonst norr om Gävle. Samlingen har vuxit främst genom inköp med årligt budgeterade kommunala medel, men också tack vare donationer från Sundsvalls konstförening, Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden och från privatpersoner.


Porträtt på Kalle Hedberg av Ragnar Alyre, 1955.

Bland de konstnärer som finns rikt representerade i samlingarna kan nämnas Bengt Lindström, Kalle Hedberg, Atti Johansson och Hans Wigert. Andra norrländskt anknutna konstnärer som representeras är till exempel Max Book, Stig Sjölund, Åke Lagerborg, Saara Harju, Annie Ahl och Johan Lundgren. Från utställningar på museet har verk köpts in av bland andra Alvar Jansson, Dick Bengtsson. Margareta Renberg, Franco Leidi, Jan Håfström, Lars Kleen, för att nämna några. Från senare utställningar visas exempelvis i Magasinsgatan en speciell installationsvägg med grafiska objekt och bilder av Christer Carlstedt.

Genom mixen av gammalt och nytt och en fri hängning där olika tekniker och tider bryts mot varandra blir At Large en omväxlande och inte minst pedagogisk intressant utställning. Det är helt klart stimulerande att möta ett äldre konstverk och försöka se hur det fungerar i dag. Och omvänt, vad nytt säger ett samtida verk hängt tillsammans med konst från tidigare? I utställningar med samlingar som spänner över en längre tidsperiod finns alltid en bra chans att söka det som mera håller i rummet än i tiden.

Text och foto: Jan K Persson 
Volym 2010-04-03