Mats Olofgörs
Örnsköldsviks Museum och Konsthall, till 8 nov.

 ”Nyanser i vitt” kallar Mats Olofgörs sin utställning som fyller två rum på översta våningen på museet i Örnsköldsvik. Det vi ser är ljusa bilder mot väggar och fönster men det blir svårt när man ska definiera vad dessa bilder egentligen består av. När man kommer närmare ser man att det är papper, närmare bestämt akvarellpapper, som utgör underlag till olika minutiöst utskurna geometriska mönster och former. Alla som lekfullt klippt i papper vet att de mest märkliga och fantasieggande gestaltningar kan uppstå framför ögonen. Att det är det vita ljusgenomsläppande papperet i kombination med självskuggor och slagskuggor som skapar överraskande mönster. Mats Olofgörs driver denna teknik ganska så långt utan att det blir till ett självändamål. Jag kan tänka mig att en konstnär skulle kunna förlora sig i enbart hantverket just för dess lockande möjligheter. Men det verkar som att han har en slags geometrisk strategi för att hålla ihop synbilderna. Det kan uppfattas som idéer, utkast och skisser till större arbeten.©Mats Olofgörs/BUS 2009, Capri 20 juli 2006, detalj.


Monumentaliteten förstärks av de upprepande mönstren, om det nu är blomformer, kvadratiska eller rektangulära former, och den tredimensionella effekten. Arbetsmetoden lämnar egentligen över allt till den aktuella platsens ljusförhållanden, vilket gör den ständigt föränderlig och möjlig att applicera i många olika sammanhang. Titlarna på verken, som Paris och Capri daterade vid olika sommartidpunkter 2003-2008, får en att tänka på det starka ljusets betydelse men även en förankring i den europeiska ornamentikens tradition. Kontemplation och meditation är väl ett par begrepp som uppstår i mötet med Mats Olofgörs arbeten. Ljusets spel i de utskurna detaljerna i pappersmaterialet skapar ett slags lugna pauser för ögat, samtidigt som de öppnar för lekfulla optiska synvillor. Till sist kan man inte undgå att beundra tålmodigheten i arbetet med att skära ut de knivskarpa små mönstren, som skär han ut fysiska partiklar av ljus.

Text och foto: Jan K Persson
2009-10-01