Maria Blomberg
olja, vinyl, akvarell
Kramfors konsthall
utställning t o m 31 mars

Maria Blomberg är väl mest känd som illustratör av folksagor, historiska platser och händelser. För Sundsvalls museum gjorde hon på 80-talet en svit om Häxprocesserna och för Ånge kommun har hon gjort en om Finnmarkens invånare. Sedan trettio år tillbaka bor hon i ett litet torp i Ånge.
I en intervju i Tidningen Ångermanland säger hon sig numera vara mest engagerad i nutiden. Och det som upprör henne är den urskiljningslösa skogsavverkningen och utarmningen av glesbygden.
Av den ilskan syns inte så mycket i utställningen som visas i Kramfors konsthall månaden ut. Där visas istället akvareller av skogen, det egna torpet, husdjuren och den frodiga växtligheten runt om. Det är ett naivistiskt måleri med ett drag av landsbygdsromantik.

.
©Maria Blomberg/BUS 2009 "Höst i gethagen", "Ensam get i hagen"

Akvarellerna ser alla ut att ha en 80-talsdatering medan de stora vinylmålningarna på duk är från 2000-talet. Det är också dem som är intressantast i denna utställning. På den ena oinramade duken ser man ett tvåvåningstorp om hösten. Skogen glöder i sina roströda färger runt om och en mäktig stillhet möter betraktaren. I den andra står en ensam, vit get i hagen. Även den är omgiven av mörk skog och en djupblå natthimmel. Vinylfärgen är faktiskt riktigt bra för denna sorts naturscener. Med sin täckande matthet påminner den om gouachen och ger en fin kontrasteffekt som förstärker sagotonen i Maria Blombergs målningar.

Det är intressant att jämföra de båda getbilderna, den i vinyl och den i akvarell. Om man bortser från storleken så är motivet nästan identiskt lika. Man kan se att vinylmålningen tillför bilden något extra medan akvarellen blir alldeles platt.

Förhoppningsvis kommer Maria Blombergs vrede över nutida skogsskövling och glesbygdsdöd att så småningom kräva sitt uttryck. Kanske får vi då se ilsknare och kraftfullare vinylmålningar. Något liknande Atti Johanssons. Det skulle ha behövts.

Text: Karin Lundquist
Foto: Jonas Lundquist
2009-03-17