Konst och konsthantverk
på Galleri Utås Gård

Jonas Lundquist – keramik, emalj, installationer
Ulla Forsell – glas
Sam Stigson – betong
Maria Åström – textil

Pågår 29 juni – 9 augusti
Öppet alla söndagar 12-16 eller mot förfrågan
http://www.galleriutas.com

På Galleri Utås Gård, strax norr om Örnsköldsvik, visas i sommar en utställning som pendlar mellan konst och konsthantverk. Först möts jag av ett rum fyllt av tyger, bruksglas och betongskulpturer. Det är verk utförda av Ulla Forsell, Sam Stigson och Maria Åström. Det jag framförallt fastnar för är Ulla Forsells minimalistiska väggskulpturer ”Nonstop” och ”Spegelskiva, reffel förspegling”. I syftet att skriva en recension går jag dock relativt snabbt vidare och stannar upp vid de inre rummen. Här finns verk av Jonas Lundquist. Det är keramiska bruksgods jämsmed installationer i varierande tekniker och material. Jag väljer att fokusera på installationerna.


Textiler av Maria ÅströmVäggskulpturen ”Nonstop” av Ulla Forsell


Återkommande i Jonas Lundquists installationer är bearbetandet av minnet – det privata och kanske även det kollektiva. Resterna efter ett levnadsöde samlas ihop och presenteras i en konstnärlig kontext där det förhoppningsvis ska konserveras till eftervärlden. Bevaras de inte i sin exakta utformning, så åtminstone i form av dokumentationer. Det privata arkiv vi bygger upp för att tillåtas glömma. Vad väljer Jonas Lundquist att belysa och minnas? Återkommande finns anspelningar till krig och hantverkstraditionen – det är hjälmar, gamla kläder, utmärkelser och diverse bruksföremål. Verken blir mytskapande konstellationer om någon eller något som inte längre finns. Det dras inte enbart kopplingar till personer, utan i två fall även till platser, ”Ramseletegel” och ”Sandö”. Likväl handlar det fortfarande om de spår som blir kvar efter att någon eller något försvunnit.©BUS/Jonas Lundquist ”Sandö” och ”Av hjord är du kommen"


Då jag möter Jonas Lundquists verk tänker jag på det amerikanska konstnärsparet Edward och Nancy Reddin Kienholz. Även dom använde sig av funnet material i skapandet av skulpturer och hela miljöer. I deras verk finns uppenbara kopplingar till en arbetarbakgrund och ofta finns kritiska kommentarer riktade mot det amerikanska samhället. Deras monumentala installationer bär dock i större utsträckning inslag av iscensättning. Då Johan Lundquist bygger upp dialoger mellan varierande föremål och skapar genomtänkta kompositioner är Edward och Nancy Reddin Kienholz installationer närmas uppbyggda och befolkade miljöer.

Det är på något vis naturligt att det är i Galleri Utås Gårds lokaler som Jonas Lundquists verk visas upp i form av en större utställning. Installationerna samspelar bra med de välbevarade lokalerna med trägolv och synliga träbjälkar.

Text och foto: Ida Rödén
Volym 090706