© BUS/2008 Ola Granath
"Våtmark V" Torrnålsgravyr
 


   
VOLYM
 
Ola Granath "Våtmark"
Härnösands Konsthall, till 6 jan. 2009

På Riksväg 84 mellan Hudiksvall och Forsa ligger en gammal soptipp som Hudiksvalls kommun förvandlat till en biologisk reningsanläggning. Det sista steget i reningsprocessen är våtmarken, där slutgiltigt de skadliga ämnena och partiklarna avlägsnas. Ola Granath besökte platsen en vårmorgon 2005 utan att veta vad som pågick där. Han förundras över det sällsamma mötet mellan förruttnelse och förnyelse, mellan de kaotiskt risiga schaktmassorna och de stillsamma, mörka spegelbilderna på vattenytan. Han ser hemlighetsfulla tecken och berättelser från den lilla oansenliga kvisten som sticker upp ur dyn till den alltmer lättande morgondimman över området. Han befinner sig i ett träsk som blivit skådeplats för rester av den teknologiska utvecklingsoptimismen sakta uppslukad av den organiska naturens smältdegel.


© BUS/2008 Ola Granath "Trädstammar" Olja

Ur detta möte påbörjade Ola Granath ett konstnärligt projekt där han mindre sökte det dokumentära utan mera det filosofiska betraktelsesättet. Bortom de självklara och nödvändiga tankarna om ekologisk miljövård och naturliga processer, letar han efter andra skikt av berättelser som pågår, som riktas mot det främmande, det okända och mystiska, det som vi förbryllas av inför naturens självständighet och oförutsedda metamorfoser. Vad konstituerar egentligen den naturliga processen i naturen?

 


© BUS/2008 Ola Granath
"Våtmark XIX" Torrnålsgravyr

 

 


I utställningen på Härnösands Konsthall visar Ola Granath oljemålningar, akvareller, grafik och foto, genomgående präglat av stillhet, eftertänksamhet och en avväpnande enkelhet. Det hela inramas av en ganska så högtidlig och allvarsam resning, genom mörka undertoner här och där med osynliga krafter som verkar i en sorts naturens obevekliga motstånd. Högtidligheten, eller rättare sagt den ödmjuka hållningen, förstärks av de ofta symmetriskt balanserade kompositionerna, som det lodräta linjespelet i målningarna "Gräs" och "Trädstammar", de cirkulära formerna i flera akvareller, den geometriska dynamiken i torrnålsgrafiken. I de elva små distinkta torrnålsbilderna når kanske Ola Granath längst i sina besvärjelser över det mystiska och underfundiga i naturens mikrokosmos. Här gestaltas marknära "stilleben" som andas den självklara suveränitet man kan hitta i exempelvis Harry Martinssons berömda bok "Utsikt från en grästuva".


© BUS/2008 Ola Granath "Vintervass" Akvarell

Man skulle kunna tro att Ola Granath mest vill komma åt och berätta om innehållet, det fysiska, organiska, psykologiska eller rent av politiska, i den här gamla soptippens utveckling. Men det är genom formen, via de visuella återkommande förenklingarna, i spelet mellan ljus och mörker, kontraster och grådagrar, i kompositionernas lek mellan föreställande och abstraktion, som han överlämnar sina intryck. Han skriver i katalogen i slutraderna: "Vid sidan av det ekologiska jäsandet pågår samtidigt en annan process, som verkar med stor kraft och som inte har med ekologi och vetenskapligt tänkande att göra. Ett gåtfullt skeende, som jag egentligen inte har några ord för." Med betoningen av formen, som vetter mot andlighet och själstillstånd, är det nog detta gåtfulla skeende Ola Granath i stor utsträckning lyckas omvandla till bild.

Bild på Aktuelltsidan: Våtmark II, torrnålsgravyr. © BUS/2008 Ola Granath.

Text och foto: Jan K Persson
2008-12-04