VOLYM
  

Ulf Wahlberg
Målningar på Härnösands Konsthall, till 22 mars


© BUS 2007 Ulf Wahlberg "AA Fuel Dragster", tempera och olja 1968

Med ett stort perspektiv av målningar från 1971 fram till 2005 ger Ulf Wahlbergs utställning på Härnösands konsthall en utomordentlig överblick över hans konstnärliga produktion. Den i mitt tycke märkligaste bilden, och som gärna får stå som ett riktmärke för utställningen, är målningen "AA Fuel Dragster". Att det är ett dragsterfordon som avbildats förstår man om inte annat av titeln, men snart övergår bilden metamorfosiskt till en närmast abstrakt eller surrealistisk vision av maskinen som organism, som något främmande och okontrollerbart. Mycket tror jag beror på den planmässiga kompositionen, det saknas perspektiv och bilddjupet stupar tvärt, den antydda föraren med hjälm och nackstöd längst bak flätas in som vore det en del av maskinen, det svarta hjulet blir en fortsättning av de mörka skuggorna i motorn, hela bilden av fordonet pressas ihop till en renodlad planritning av en närmast djurisk konstruktion vars krafter man bara kan ana. Den blanka finishen, den sakliga penselföringen och det återhållet kyliga färgspelet bidrar till känslan av något övernaturligt och hotfullt, likt en främmande gestalt som kan vara hämtat ut rymdskräckisen Alien. Maskinen har alltid lockat och fascinerat konstnärer, på något sätt kanske det är maskinernas visuella dramatik som liknar och kontrasterar mot konstens egna formmässiga utmaningar. Hur som helst verkar problematiken kring maskinen i allmänhet och bilen i synnerhet vara Ulf Wahlbergs signum. Inte som dokumentation utan som en spegel av andra bakomliggande hemligheter.


© BUS 2007 Ulf Wahlberg "Stilleben", tempera och olja 1986

Detta syns också i de abstrakta bilder och landskapsmålningar som kompletterar och fördjupar den mer kända bilden av Ulf Wahlberg som skildrare av den bilens mytologi som går under namnet "amerikanare". Som det stilla blänket i bilens lack handlar det om ytans och formernas förtrollning, om avvägda kompositioner, om rörelse kontra statiskhet, om färgstänket mot lugna grå bakgrunder. I "Stilleben" händer inte speciellt mycket, man kan ana en bordsskiva, en apelsin, en stol, en uppställd målarduk med en vertikal linje. Abstraktionen är driven till sin spets innan den helt tar över, kvar står en bild av en kontemplation där det subtila spelet mellan grådagrar, hårda skuggor och dämpade färgdetaljer skapar en förtätad dialog mellan tingen som visar att det ändå händer ganska mycket, men hela tiden under ytan.


© BUS 2007 Ulf Wahlberg "Kvällslandskap, Vassbacken",
tempera och olja 1996

I landskapsmålningarna står också tiden stilla, reduktionen går här så långt att man bara ser silhuetter av träd, buskar, skogsbryn. Det är endast kvällssolens blänk i vattenytan som skapar det hål eller den öppning som bryter intrycket av att stå framför en teaterkuliss. Att det handlar om psykologiska mer än realistiska landskap visar den stämningsmättade förenklingen, den avskalade färghållningen, motljuset, här handlar det definitivt om ett inåtvänt och meditativt landskap. Att Ulf Wahlberg väljer en så pass hård åtskruvning avslöjar att intresset är förlagt till landskapet kanske endast som en bild man har hört talas om på omvägar, som kanske bortglömda och underexponerade vykort för längtan, hågkomst, avstånd. Melankolin ligger som en slöja över landskapet, men det är en melankoli som stöter på motstånd av själva målningens egna osentimentala och torra självkritik.

Det ligger nära till hands att betrakta Ulf Wahlbergs utställning med dess blandning av realism, konstruktioner och abstraktion, som ett metamåleri, att han gör bilder om konst. På ett plan stämmer det nog, i intresset för ytan, i lekfullheten, i den romantiska hållningen, i behärskandet av de konstnärliga medlen. Men det jag tror Ulf Wahlberg i första hand vill undersöka är nog hur den konstnärliga bildens grunder - färg och form på en yta - kan igångsätta processer av helt andra digniteter. Därför blir bilen ett landskap, landskapet blir en abstraktion och abstraktionen sätter sig i motorn på en AA Fuel Dragster.

Text och foto: Jan K Persson
2008-02-22