VOLYM
  

Hans Lif
Kramfors Konsthall, till 13 okt.

Det är en ganska uppsluppen och avväpnande utställning som Hans Lif, Stockholm, visar i Kramfors. Färg på duk, snabba och friska penseldrag, ett skissartat måleri som kanske mest söker fånga ett motivs ögonblicklighet och flyktighet.


© BUS 2008 Hans Lif "Frukt och ljus"

Motivet, om det är frukt, växter eller vardagsföremål, stöps om och förvandlas. Detaljernas ljus, färger och former, förenklas och friläggs och stöter ihop till olika konglomerat. Det blir till ett sorts anarkistiska stilleben som definitivt avsagt sig tvånget till det vanliga stillebenets balans, saklighet och komposition. Tingets tyngd eller "sakens natur" har i Hans Lifs bilder blivit frånkopplad sin vanliga karaktär och övergått till det lätta, flyktiga och upplösta.

Det finns en problematik i det direkta skissartade måleriet när upplösta verklighetsbaserade former närmar sig det abstrakta. Det är när det riskerar att förlora kompositionen, när det saknar ett sammanhållande element som skulle ge stadga och mer konkretion. I serien "Frukt och ljus" blir friheten både utsläppt och kontrollerad, ibland kan det se ut som tillfälliga lösryckta fragment, ibland samspelar delarna i bilden bättre rent koreografiskt för att använda ett dansuttryck. När Hans Lif helt går över i det abstrakta är det lättare att överse med oordningen. Det syns mest i serien "Popcorn" som i sin frisläppthet i första blicken ger ett ostrukturerat och grötigt intryck, men där form och färg ibland hittar något gemensamt rum som inte sprängs sönder av för mycket inre tryck.


© BUS 2008 Hans Lif "Tvärsnitt"

De intressantaste verken tycker jag är de tre större målningarna under titeln "Tvärsnitt". Abstraktionen och rörigheten har här måleriskt strukits ut mot kanterna, som en lösning på problemet. Ett stort öppet centrum bildas och blir det bärande i bilden, det både trycker ut och håller fast de lite slamsiga ytterfälten. Här har Hans Lif vågat gå längre i abstraktion men håller ändå ihop målningarna som vore de objekt eller föreställningar hämtade från naturen. Visst, de kan uppfattas som genomskärningar av frukter och grönsaker, men lika väl kan de vara sällsamma krevader eller utfläkta öppningar mot kosmos. Det lätt vulgära köttiga och slingrande sättet att måla kan ibland påminna om den amerikanske expressionisten Willem de Koonings arbeten.


© BUS 2008 Hans Lif "Bara moln"

De föreställande skissteckningarna om moln är roliga och direkta, här ser man hur bara några snabba linjer kan fånga en konkret vision. Jag gillar också den lilla målningen "Snärjd", med de cirkulära tunga formerna runt ett öppnande titthål. En målning är en målning och man borde kanske inte tolka in för mycket utan bara uppmärksamma sammanställningen av färg och form och försöka se hur disponeringen fungerar som just målning, som anlagd färg på en yta med en sorts bakomliggande vision eller tanke. Men finns det en nyckel eller något slags handtag i bilden, och ofta kan det handla om en förstärkt form eller en avsiktlig komposition, då är det lättare att ta sig in.

Text och foto: Jan K Persson
2008-09-24