VOLYM
  

Björn Öberg
Galleri 13 Art & Litter, Sundsvall, till 23 nov.

UTAN TITEL 2008 kallar den Sundsvallsbaserade konstnären Björn Öberg sin utställning. I undertiteln kan man dock läsa "Fotografi möter illustration möter grafisk design" och därmed ger han en i varje fall formell vägledning. Utställningens presentation är också ganska så sofistikerat formgiven där Björn Öberg lagt stor vikt vid hela processen från vernissagekort till prislista (!). Att denna omsorg till stor del också återspeglar sig i utställningen är desto roligare att konstatera.


Björn Öberg, "Blåbärstippen, april 2008", väggmontage. Foto: Jan K Persson.

Utställningen bygger på en massa tillfälliga fotografier som Björn Öberg tagit med sin mobiltelefonkamera. Allt från skräp på marken till bilder från resor och porträtt av vänner. Men han har inte nöjt sig med det rent dokumentära resultatet, utan han har bearbetat och utvecklat dem i efterhand, från ingrepp i själva fotobilden till dess yttre presentation och inramning. I utställningen ingångsbild "Blåbärstippen, april 2008" ser man bråte av kastade husgeråd. På bildglasets utsida har lagts stråk av bladguld och på väggen runt bilden sträcker sig ett geometriskt linjespel som spelar mot bildens komposition. Fotografiet har övergått till en installation i rummet och på ett sätt lämnat sin hemvist av minne och dokumentation. Man kanske kan se verket som en kommentar till vikten av recycling, men inte som vi vanligen tänker utan som en uppvärdering eller hyllning till det bortslängda och betydelselösa. Allt är viktigt och kan återanvändas, även som estetisk recycling.


Björn Öberg, "Rekonstruktion III", bearbetat foto. Foto: Björn Öberg.

I "Rekonstruktion III" löper resterande text på en riven lapp ut som befriade bokstäver på grusmarken. Tre fotografier med titeln "Bevis" har förslutits i plastpåsar innan de ramats in bakom glas. De handlar om mörka kanske nedsotade fotos där bara aning av motiv kan anas och med textfragment som antyder hemliga dokument. Känslan av dekonstruktion, stöldgods, undersökning av bilders innebörd av vittnesmål eller konstobjekt är genomgående i utställningen. Två bildobjekt i galleriets skyltfönster understryker detta tydligt. Två bastanta brunnslock i gjutjärn har gjorts om till ramar för två fotografier, genom en sorts materiell övergång från fotografiets ögonblick till den råa skulpturens tunga och långsamma orubblighet. Allt är konsthistoriens "fel" att vi inte längre ser tingen som de är utan uppfattar dem som symboler eller metaforer för något annat. Det är "Olle Baertlings fel" att telefontrådarna bryter upp motivet i vertikala spänningsladdade former, och där konstnären blir tvungen att ytterligare förstärka den känslan.


Björn Öberg, "Allt är Olle Baertlings fel",
bearbetat fotografi. Foto: Björn Öberg.

Fel eller förtjänst kan man diskutera. Björn Öberg, som för övrigt har startat en designbyrå tillsammans med två andra, vet att utnyttja konsthistorien för att hitta nya infallsvinklar i arbetet med bild. Han är också medveten om de numera allt öppnare skotten mellan konst, design och ren information. Den röda tråden i hans utställning på Art & Litter handlar om spel mellan motiv och gestaltning, mellan yta och objekt och mellan dokumentation och fiktion. Den konceptuella konsten, där själva idén är målet, tillhör sällsyntheterna i länet och därför är det extra roligt att puffa för den här utställningen.

Text: Jan K Persson