VOLYM
 
Mikael Arvidsson "undertexter" målningar
Galleri Torggatan 10, Örnsköldsvik, till 30 nov.

Övermålade, utsuddade, överlagrade, underskiktade, bearbetade, förträngda, upplösta, borttappade och kanske förrymda till väggen utanför målningarna där de återigen nersuddats till gråa skuggor. Det har de ord och lösryckta meningar blivit som Mikael Arvidsson från början målat på ett antal bilder som handlar om en nära vän som tragiskt gick bort i början på sommaren. En förtvivlan över livets otillräcklighet, just i den tid då naturen slår upp i blomning och grönska.


© Mikael Arvidsson "Avfärd"

Det är inte alltid säkert att starka känslomässiga erfarenheter borgar för bra konst. Den privata upplevelsen kan vara så stark och så påtaglig att den konstnärliga gestaltningen tar till lika stora gester och lika stor intensitet för att komma upp på samma känslomässiga nivå. Resultatet kan bli att konstverket blir en sorts privat terapi som bara kan bli av betydelse av den som upplevt händelsen. Samtidigt är starka personliga upplevelser det kanske allra viktigaste för skapande av konst. Svårigheten och utmaningen ligger i att skildra upplevelsen så att även andra kan leva in sig i och få ett stänk av de känslor som ligger bakom konstverket. Till det krävs en kombination av distans och känslomässigt engagemang hos konstnären, plus en allmängiltig gestaltande form eller språk som kan läsas av flertalet. Det kanske mest kända lyckade konstverket i det fallet är Picassos "Guernica", som förutom att skildra en lokal tragisk händelse också blir till en bild av kriget och våldet i stort.

Mikael Arvidsson har lyckats undvika det alltför privata just genom att lägga till ett skikt av betraktande distans, genom att de personliga textfragmenten tonats ner och inflätats som osynliga trådar i ett böljande och färgstarkt Nordingrålandskap. Texterna utgörs av känslomässiga meddelanden och frågor som konstnären ställer till sin nära vän, kanske minnesfragment eller tankar som dykt upp i efterhand. Han kallar också utställningen "undertexter", något som får dubbel betydelse då det rör sig om texter som bokstavligen ligger inbakade under målningarnas yta och knappt kan avläsas samt att detta blir den underliggande röda tråden och undertexten i utställningens innehåll.


© Mikael Arvidsson "Utan titel"

Det som utställningen skildrar blir en sorts minnesspegling eller en reflektion av människans skörbara liv i kontrast till en storslagen och hos Mikael Arvidsson närmast allsmäktig natur. Den privata ödesmättade händelsen övergår till ett scenario över livets förundran och ogripbarhet som alla människor kan känna, och som kanske syns mest i ljuset av ett mer eller mindre förtrollat landskap. Det som tar över i målningarna är den impressioniskt anlagda naturskildringen, där färgerna gult och orange får drömlika former som övernaturliga väsen. Det är som om landskapet fått en ny dimension av eftertanke och andlighet, som om det syresatts på nytt av den dramatiska händelse som konstnären varit med om.


© Mikael Arvidsson "Ska vi gå på promenad"

Hur hanterar man det som inte kan hända? Kanske med den blandning av ångest och drastisk humor som kan skönjas i en av Mikael Arvidssons textrader i nedre kanten av ett sagoskimrande landskap: "Ska vi gå på långpromenad eller ska vi supa oss fulla redan nu." Det är alltså här inte frågan om någon klädsam och respektfull distans som etiketten skulle kräva, utan en direkt och personlig fråga i det språk som båda hör hemma i. Tillsammans med den kontrasterande fantasimättade naturen får frågeställningen en symbolik som höjer den till något annat än det rent privata.

Text: Jan K Persson
Foto: Galleri Torggatan 10