VOLYM
  

Ulla Carlsson
Yttringar
24 mars – 21 april 2007
arr Härnösands Konstförening
Härnösands Konsthall, Galleriet

Någon gång drabbas vi alla av skönheten. Ett ögonblick av en närmast andlig närvaro fyller oss. Vi böjer oss ner och tar upp den speciella stenen eller snäckan eller fångas av ljuset som silar genom trädkronorna eller grips av ett märkvärdigt litet veck på det lilla barnets handled osv. Ofta kallar vi detta för estetiska upplevelser. Det sköna strömmar mot oss genom våra sinnen.


©Ulla Carlsson /BUS 2007 "Halmkärl", av varv efter varv av halmflätor

Ulla Carlssons utställning Yttringar , i Härnösands Konsthalls Galleri, tycks mig i första hand handla om det estetiska i den betydelsen jag försökt ge. Människan har i alla kulturer månat om att ge sina föremål ett estetiskt uttryck, ibland alldeles nära funktionen, räfsans form, skedens osv, ibland bara för skönheten själv.

Ulla Carlsson arbetar med uttrycket, vissa föremål tycks visserligen ha kvar en slags funktion, men först och främst är hennes arbeten tecken, påminnelser om de där laddade estetiska ögonblicken.


©Ulla Carlsson /BUS 2007 "Iklädnad", vitmålad näver

De vi idag kallar samtidskonstnärer tycks inte alls bry sig om sådana estetiska värden (eller bryter de bara verkligheten genom helt andra prisman?). Några vill med bestämdhet betacka sig från att vi främst ser deras verk som estetiska. Och visst kan ett estetiskt betraktelsesätt vilseleda, rent av skymma budskapet.

Ulla Carlssons arbeten ligger nära den mångtusenåriga estetiska tradition som framförallt konsthantverkarna har bevarat. Bland hennes arbeten kan vi få vila en stund befriande från ”bruset”.

 

Torgny Åström

2007-03-28