VOLYM
  

Fotografier 2003 - 2005
Tova Mozard

Galleriet, Härnösands Konsthall
8 september – 6 oktober 2007
Arr Härnösands kommun

Hur skapar vi mening?

Det vi ser med våra ögon ger en upp- och nervänd bild på näthinnan, ungefär så som kameran registrerar det synliga. Men vi uppfattar egentligen något annat. Signalerna går vidare från ögat till hjärnan, som tolkar, drar ifrån och lägger till. Vi uppfattar alltså verkligheten genom våra tolkningar och skapar av det sammanhang och mening. Vi sätter in de nya intrycken i våra egna ”berättelser”, vilka får passa in i våra egna existentiella tankar, våra egna försök att överleva, med både allvar och humor.

Så ungefär uppfattar jag grundförutsättningarna för Tova Mozards mycket spännande konst. Hon arbetar med den fotografiska bilden, näthinnebilden, men skapar av det de små, mycket små förskjutningarna som ger oss nya synsätt, nya fantasier, nya tolkningar av livet.


©Tova Mozard /BUS 2007 "The dog"

Närhet till teaterns fiktionsvärld gör sig ofta påmind, tillsammans med små blinkningar till äldre konstbilder och till kända filmer. I vissa bilder känns samma märkliga känsla av olust och skämt som i Roy Anderssons filmer, små stillbilder ur ett flöde utan början och slut, men med en märklig grundton. Något av Cindy Shermans undersökande, overkligt verkliga fotografier signalerar också i Tova Mozards bilder.

Hennes bilder tycks mig vara spår av ett sökande, ett undersökande i tillvaron, med konsten som verktyg. För mig är en sådan hållning den viktigaste anledningen till att försöka ta del av konstnärers gestaltningar över huvud taget, deras spår av livshållningar. Jag tror detta också gäller för de flesta.

Tova Mozard blev så sent som 2003 klar med sin femåriga utbildning vid Konsthögskolan i Malmö. Trots att så liten tid gått sedan dess är det möjligt att redan nu tala om ett ovanligt moget konstnärskap.

Torgny Åström
Text och foto av foto
2007-09-14