VOLYM
 
Oscar Reutersvärd
Örnsköldsviks Museum och Konsthall,
till 11 nov.

Nästan hela museet i Örnsköldsvik är just nu fylld av Oscar Reutersvärds så kallade omöjliga figurer. Reutersvärd gick bort 2002 och många kommer säkert ihåg hans besök på Rådhuset i början av nittiotalet, där han också träffade skolklasser och berättade om sina bilder. Han är djupt förankrad i den svenska modernismen och man kan kanske tycka att hans konst är lite ute i vår samtid, eller att det inte finns något att tillägga nu. Men som pedagogisk upplevelse av det visuellas möjligheter och begränsningar har det fortfarande sitt berättigande, och det behövs också nu utställningar som bara tar upp bilden som form. Här handlar det om planritningar eller planmålningar av geometriska objekt som man lite på skoj kan säga verkar ha trasslat in sig i sig själv. Det som i Oscar Reutersvärds bilder ser helt okey ut från ena sidan genomgår en underlig förändring och kommer ut helt annorlunda på den andra sidan. Tittar man noga så kan man upptäcka "felet", hur perspektivet förvanskats genom att en linje eller färgfält lagts felaktigt geometriskt. Men det konstiga är att den upptäckten inte på något sätt förtar upplevelsen att det ändå rör sig om ett riktigt objekt, att bilden ändå föreställer någonting som existerar som ett ting, en bild av något tredimensionellt med form och färg. Ögat lurar, säger man. Och det får man vara glad för i det här fallet, det innebär att man kan börja föra en dialog mellan ögat och intellektet inför Reutersvärds verk.


© BUS 2007 Oscar Reutersvärd "Omöjlig figur" Akryl på duk

Det vi först ser är ett objekt av exempelvis två träklossar som fogats ihop på ett intrikat sätt och man tänker omgående att det är gjort på ett underfundigt sätt. Sedan när vi tittat lite mera börjar vi förstå med vår logiska slutledningsförmåga att detta objekt inte kan finnas i den verkliga påtagliga världen, det skulle helt enkelt inte gå att skapa en sådan sinnrik konstruktion. Då inträffar följande. Om det alltså inte rör sig om en avbild av något som finns i den fysiska verkligheten så måste det handla om en abstraktion, en påhittad figurbild som bara uppstått i konstnärens egen föreställningsvärld. Så är allting gott och väl.


© BUS 2007 Oscar Reutersvärd "Incrementum in absurdum" Akvarell

Men till skillnad från konventionell abstrakt eller nonfigurativ konst, där man leker med form och färg på ett musikaliskt närbesläktat sätt, finns det ett element i Oscar Reutersvärds bilder som med ens tar oss tillbaks till det sakligt föreställande. Det är just perspektivet, det rumsliga gestaltningssättet med skuggor, överlagringar och djupverkan. Den faktiskt abstrakta eller nonfigurativa gestaltningen av en tredimensionell figur genomgår här en metamorfosisk rörelse till en bild av ett objekt som finns framför våra ögon, på det sätt vi brukar kunna uppfatta bilder av saker och ting. Så den hopmonterade träklossen finns till slut där vare sig vi vill det eller inte, inte som en omöjlig figur som vårt intellekt vill säga, utan som en möjlig figur som vårt öga säger. Och det blir alltid ögat som får sista ordet.


© BUS 2007 Oscar Reutersvärd "Omöjlig figur (arkitektur)" Tusch, pastell

Det har gjorts roliga försök att i praktiken tillverka objekt utifrån Oscar Reutersvärds "ritningar", och man har lyckats i så mån att det kan påminna om förlagan men bara sett just från den specifika synvinkeln som finns i det givna konstverket. Det man lyckats med är alltså att visa att det är möjligt att bygga inte den omöjliga figuren som ett möjligt objekt utan som en möjlig bild. Det man gjort är att fysiskt återskapa själva bilden av figuren. Det skulle på sitt sätt bevisa att den "omöjliga figuren" inför våra ögon är fullt möjlig att föreställa sig som ett verkligt objekt. Men hur viktigt är det egentligen, att vår logik blir någorlunda tillfredställt? Det stora värdet i Reutersvärds livsverk är den poetiska glidningen i föreställningen mellan det uppenbara och inte uppenbara. Det är själva bildgåtan som ständigt roar och förbryllar oss. Det är inte att försöka hitta felet eller lösningen, vilket vi ändå gör, utan helt enkelt gå tillbaks till det första mötet mellan ögat och bilden, till den avväpnande krocken som uppstår inför det som är vad det inte synes vara.


© BUS 2007 Oscar Reutersvärd "La Majeste" Akvarell

Så gå till museet och pröva ögat, emellanåt kan det få ta igen sig i några enkla skulpturer som upphäver tyngdlagen samt ett antal egenhändiga erotiska illustrationer som Oscar Reutersvärd ritat utifrån de egyptiska pyramidtexterna.

Text och foto: Jan K Persson