VOLYM
 



 

AnnaLena Sondell
Minnesutställning, Länsmuseet Murberget, till 17 feb. 2008

Ibland kan det tyckas vara alltför lätt att bli konstnär, det räcker med att måla några tavlor och ställa ut och vips så är epitetet där. Eller så går du på en snabbkurs på tre dagar och blir samtidskonstnär! Ordet "konstnär" är möjligen ett alltför allmänt begrepp som kan beteckna all kreativ verksamhet, men det har också blivit ordentligt urvattnat redan under modernismens era sedan "vem som helst kan måla hur som helst som Picasso". Ulf Linde, den gamle räven och kritikern, tyckte att det vore bättre att specificera yrket i termer som "oljemålare" eller "grafiker", och ganska nyligen kallade sig samtidskonstnären Jon Åkerlund i Skåne sig för "konstmålare". Han tyckte också det var viktigt att precisera sig, speciellt i vår tid.


© BUS 2007 AnnaLena Sondell, foto av Björn Granqvist av
detalj av väggmålning i Ångermanlandsgården.

Konstmålare är kanske ett väl högtidligt men ändå relevant betecknande ord när det gäller den alltför tidigt bortgångna målaren och tecknaren AnnaLena Sondell i Härnösand. Hon lärde sig behärska den klassiska måleritekniken, och exempelvis tillhörde hon kanske en av de få som verkligen i praktiken tog till sig Akke Kumlins handbok "Oljemåleriet". Hon var de sista tio åren fram till 2006 anställd som konservatorsassistent vid länsmuseet där hon arbetade med restaurering av målningar, föremål och skulpturer. När nu museet i caféet visar en liten minnesutställning kring Anna Lena Sondells arbete är det framförallt hennes genuina hantverksskicklighet och förmedlande av traditionens kunskaper som framträder. Hon hade en stor passion för äldre måleri och historiska stilar, något som hon fick utlopp för i verksamheten på museet. Samtidigt gav det förstås henne möjlighet att fördjupa sina kunskaper till förmån för sitt eget arbete hemma i ateljén. När man tänker efter så framstår det hela hur otidsenligt som helst, ett outtröttligt kunskapsinhämtande om gamla tekniker och ett nästan provocerande återbruk av dem i en tid där snabbheten och ytan premieras. Alla som någon gång provat på tekniken skiktmåleri förstår vad det handlar om, att det rör sig om en långsam och invecklad process, som kräver materialkunskap om färgpigmentens visuella egenskaper samt alla olika bindemedels och fernissors kemiska och fysiska påverkan på en målnings uppbyggnad steg för steg. Det är inte gjort i en handvändning, men refererar på sikt inte bara till det konstnärliga arbetets elementära grunder utan även till dess historia och utveckling. Om det är något som man säkert kan fastslå vad det gäller konsten, är att det färdiga verket avslöjar sig först när man har det som original i verkligheten framför ögonen. AnnaLena Sondell tillhörde förmodligen de konstnärer som inte tvekade för det uppfordrande i ordet konstnär.


© BUS 2007 AnnaLena Sondell, konstnärens foto av stadie
av skiktmåleri av altartavla i Skeppshamns kapell.

Nu innehåller den lilla utställningen på Murbergets café inga färdiga målningar, här presenteras i stället ett antal skisser och utkast till senare färdigställda arbeten. Men man får ett bra prov på hennes tekniska skicklighet och det blir en god ingång till att botanisera vidare och leta rätt på de färdiga verken. Utställningen är just formad som en vägvisare till AnnaLena Sondells utförda och offentliggjorda arbeten ute i länet. När till exempel en altarmålning från 1778 utförd av Per Hagmansson blev stulen i Skeppshamns kapell 2003 fick hon i uppdrag att måla en kopia. Att denna nya målning har kvaliteter kan man förstå när man beslutat att den får hänga kvar i kapellet i Skeppshamn utanför Söråker, trots att originalet har återfunnits. På ett elegant sätt vävs sålunda historia och nutid ihop i ett och samma konstverk.


© BUS 2007 AnnaLena Sondell, akvarell ur häfte om Styresholm

AnnaLena Sondell var till stor del ansvarig för den pappersverkstad som byggdes upp på KKV i Härnösand. Att papper, text, illustrationer och kalligrafiska tecken var viktiga delar i hennes konstnärskap vittnar även olika exempel i utställningen på affischer, broschyrer och böcker.

Se mera av AnnaLena Sondell i Konstnär i Volym (arkiv).

Text och foto: Jan K Persson