VOLYM
  

More than this
Röster om hållbar utveckling
Sundsvalls museum 12 maj till 3 juni 2007
Medverkande konstnärer: Anna Ruth, Jyväskylä, Hans Kvam, Östersund, Ilkka Halso, Ormittalia, Jussi Heikkilä, Jyväskylä, Martijn van Berkum & Oskar Lindström, Rotterdam och Helsingfors, Nina Svensson & Bernd Krauss, Stockholm och Berlin, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Helsingfors, Petra Lindholm, Stockholm, Sami Rintala, Oslo, Tomas Eriksson, Ljungaverk samt Projekt Svartlamon: Anna Helga Henning, Veslemøy Lilleengen, Nora Sitter och Mona Undisdatter, Trondheim.
Kurator Rickard Borgström

En vandringsutställning med verk av mittnordiska konstnärer på temat hållbar utveckling visas fram till 3 juni på Sundsvalls museum. Utställningen innehåller inte bara konstverk utan även fakta och information om Mittnordenkommitténs EU-projekt ProMidNord. Det är ett treårigt projekt som startade 2004 med en budget på 3,3 miljoner Euro och som avslutas i år. Målet är att utveckla och marknadsföra Mittnorden, med naturresurser och miljökvalitet som utgångspunkt.
Projektet har fem huvudområden: strategi, miljö, energi, ungdom/demokrati samt kultur. Syftet med vandringsutställningen är att berätta om projektet och om Mittnorden för befolkningen i regionen. Den hade premiär den 11 oktober 2006 i Jyväskylä och har sedan dess visats i St Michel, Seinäjoki, Vasa, Trondheim, Östersund, Steinkjer och nu Sundsvall.
I samband med utställningen ordnas ett antal gratis seminarier, konserter med mera på varje ort – Mid nordic days – kring projektets teman.
Genom att engagera konstnärer ville projektet skapa konstruktiv spänning mellan konsten och ProMidNords målsättning. Kuratorn Rickard Borgström bjöd in utvalda konstnärer med anknytning till Mittnorden till en workshop i Box kraftverk i Marieberg i juni 2006. Deras uppdrag var att förhålla sig till begreppet hållbar utveckling.


Go Native, installation, Tomas Eriksson


Resultatet är en utställning fylld av oändligt loopande videokonst och en del godbitar. Det är läge att fråga sig om det räcker att påstå att en videofilm är ett konstverk för att den ska få vara hur lång, tråkigt och intetsägande som helst. Att filmerna dessutom visas i en lokal som inte är mörklagd gör inte saken bättre. Här finns dock ljuspunkter. Se till exempel Tomas Erikssons berättelser om livet i Ljungaverk, eller Petra Lindholms vackra och njutbara, 14 minuter långa videoinstallation All is one. Men kom ihåg att stänga dörren till Lilla Galleriet när ni ska se den, annars blir det för ljust i rummet och ingen bild. Riktigt rolig är också Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinens videoinstallation The Complaints Choir of Birmingham. De har bjudit in människor som fått klaga över vad de ville. Klagomålen har tonsatts och de klagande sjunger själva sina klagomål tillsammans i en kör.


©Hans Kvam/BUS 2007 "Utan titel", installation

Men allt är inte videokonst. Hans Kvam har satt upp tapetremsor från 1980-talet, på vilka det är fritt fram för besökarna att klottra sina budskap. Anna Ruth har vävt trasmattor av kartor över de åtta städerna där utställningen visas, en för varje stad. De har levererats i paket och packats upp en i sänder, en för varje stad där utställningen har visats. Så det är först i Sundsvall som alla åtta kartmattorna ligger på golvet.
Arkitekten och konstnären Sami Rintala har gjort en modell till ett hus av aspträ som ska stå ute i skogen och vara ett tillhåll för de insekter och växter som är beroende av asp. Aspen är en olönsam produkt som inte platsar i det moderna skogsbruket så när huset skulle byggas utanför Sundsvall fanns inte tillräckligt med aspvirke och det blev inget hus.


Museum of Nature, Ilkka Halso

Häftiga är också Ilkka Halsos fotomontage i serien Museum of Nature, där han konstruerat en sorts teatrar i vackra naturmiljöer som en kommentar till människans förhållande till ekosystemet.
Nina Svensson och Bernd Krauss hållbarhetstestade Marieberg i Kramfors genom att bo på vandrarhemmet och utföra turistaktiviteter. Resultatet redovisas i en omfattande och humoristisk installation. Utställningsskärmarna är återanvänt material från nedlagda Gullfiber i Söråker.


Nina Svensson visar sin och Bernd Krauss installation Sustaniable check Marieberg


Exakt vad de utställda verken har med hållbar utveckling att göra är ibland otydligt. De medverkande konstnärerna har tolkat uppdraget fritt. Det är tur eftersom det annars skulle kännas jobbigt med denna form av EU-styrd och EU-finansierad konst.

Karin Kämsby