VOLYM
  

Moderna troll

av Johan Svensson
Skulpturer på Friluftsmuseet Murberget
16 juni - 7 oktober 2007
arr Länsmuseet Västernorrland, Härnösand

För inte så länge sedan var skogen fylld av fantasier om ogripbara makter och väsen. I vår tid skrämmer kanske inte själva skogen oss lika mycket som de okänsliga skogsavverkningarna gör. Friluftsmuseet Murbergets ”förr i tiden” inbjuder oss naturligtvis till tolkningar av folktrons föreställningar. Men det är inte självklart att det lyckas. Museets konstintendent Rebecka Wigh skriver om detta i en av de två intressanta essäerna som är delar i programbladen till sommarsatsningen Moderna Troll.


©Johan Svensson/BUS 2007

Detta års erbjudande till konstnären Johan Svensson skall ses som en fortsättning på museets tidigare mer eller mindre lyckade försök att med konstnärers medverkan ladda friluftsområdet med nutida vinklingar. Johan Svensson är i 35-årsåldern med bl a utbildningar från konsthögskolorna i Umeå och Malmö i bagaget. Han har tidigare arbetat med olika aspekter på skogens plats i vår kultur. Nu har han placerat ut fyra plastfigurer i friluftsområdets utkanter, figurer formade i gränslandet mellan Smurfland, Tomtebobarnen, fantasi och nutidens hotbilder för terror och förvandling.


©Johan Svensson/BUS 2007

Både Rebeckas och Johans essäer är mycket tankeväckande och inspirerande, kanske är de t o m viktigare än själva installationen (och det är inget ovanligt fenomen i dagens konstvärld).

Jag har olika gånger tagit mig till dessa utplacerade figurer, i sällskap med fantasifulla småbarn, nyfikna tonåringar och lagom undrande vuxna. Jag har velat lyssna in hur figurerna talar till just dessa personer. Besviken måste jag berätta att ingenting av essäernas vackra tankar väcktes hos betraktarna. De små tyckte naturligtvis det var kul att kuta runt och försöka hitta. Tonåringarna kunde oftast inte se några kopplingar alls till fantasi- eller serievärldar. De äldre har mest bara hummat. Själv har jag förvånats över figurernas slappa formspråk. Det för tankarna till de trädgårdssvampar och, ja just det, troll som villatomter kan fyllas med. Eventuellt har just det varit avsikten. Fast jag tvivlar.

Kanske uppstår ändå något nytt hos betraktaren. Kanske nästa nyhetssändnings hotbilder blir mera hanterliga, kanske nästa besök i skogen sätter bättre fart på den egna fantasin. Och kanske är Johan Svenssons moderna troll ett bra försök att uppliva den symbolvärld som annars kan vara så svår att levandegöra i Friluftsmuseets skog, mellan gårdar och kojor.

Torgny Åström

070628