VOLYM
  

LEGDA I
Johan Mauritszon, Samuel Andersson, Olof Ahlström
Galleri Art & Litter, Sundsvall, till 12 april

Ordet "lägda" är ett gammalsvenskt ord. Enligt uppslagsboken lever det kvar i dialekten framför allt i Västernorrland och Jämtland, men jag är själv också van det från Västerbotten. Det betyder i regel en äng där man odlar hö men man kan även säga "havre-lägda, råg-lägda osv" och då syftar det på en åker eller fält. I Sundsvall har tre konstnärer skapat ett nytt tillskott till konstscenen genom Lägdaprojektet, där delad ateljéförening och gemensamma utställningar ingår i konceptet. Med det aktuella ordet förstår man att det är jord, odling, natur som är kittet i projektet. Man får tänka sig det öppna fältet, som tagits i bruk och bearbetats, kanske sedan många generationer, och där det mesta ligger fördolt i sägner, berättelser och kollektiva minnen. Jag förmodar att det är föreställningen om natur och historia som här transformeras till en form av konstnärliga undersökningar. I denna deras första utställning på det lilla galleriet Art & Litter på Skolhusallén 13 är grunduttrycket en sorts abstrakta landskap.


Olof Ahlström "Brom" Akrylmålning

Nu handlar det om tre konstnärer som i sitt bildspråk skiljer sig ganska markant. Därför kan det vara svårt att med ens hitta en gemensam linje i utställningen, den spretar åt lite olika håll. Kanske är det hos de tre elementen jord, luft och eld man hittar förbindelsen. I Olof Ahlströms mörka jordfärgade målningar kan man uppfatta genomskärningar av sediment av lagrad undervegetation, målat som ikoniska eller abstrakta statueringar av den dova och djupt fördolda myten natur. Som en motvikt hänger några luftiga bilder av Samuel Andersson, där man förvisso kan ana svävande fragment av landskap, i vatten, bergskanter, moln, men där målningarna i sin uppbrutna och skissartade form mera vädjar till färgens och fantasins egna domäner. Om Ahlström och Andersson har en relativt kontemplativ framtoning, är den tredje parten i gruppen, Johan Mauritzon, den som vill höja tonläget och färgskalan. Det gör han i både måleriska och skulpturala konstruktioner, där rörelsen, energin och det burleska infallet bestämmer.


Samuel Andersson "Taken riktades uppåt, en tydlig attackposition" Oljemålning

Det kan ofta vara svårt att hitta vägar vid betraktande av ickeföreställande konst, och därför kan ibland titeln på ett verk betyda mycket. I det fallet erbjuder den här utställningen på en flora av ingångar och gör det lite roligare att navigera. Från typen av korta titlar, som "Raket-blast" av Johan Mauritszon och "Rotorsommar" av Olof Ahlström, till det mera extravaganta som "Moln var övervakare, dess färg avgjorde prioritering" av Samuel Andersson. Titlarna aktiverar och förstärker det konstnärliga uttrycket, som titlar bäst bör fungera.


Johan Mauritszon "Raket-blast" Oljemålning

Är det här då en bra utställning? Lyckas man förmedla någon kärna i projektet Lägda? Frågorna kan tyckas förmätna, då det rör sig om en första manifestation och det inte finns så mycket tidigare att gå på. "Bra" utställningar är sällan intressanta då igenkänningsfaktorn har så stor slagkraft. Jag skulle nog beteckna den här utställningen som ett intressant försök, den vågar vara lite kantig i hörnen men hålls ändå samman av en allvarlig ambition att lite visionärt gestalta inte så lätt åtkomliga upplevelser av ett gammalt landskap och dess mytologi.

Text och foto: Jan K Persson
07-03-28