VOLYM
  

”Att vara hemma här”

Länsmuseet Västernorrlands höstprogram för konstfilmsvisning fram till och med 21 oktober.

Sedan några år har Länsmuseet sökt former för att göra samtida konstfilmer tillgängliga för en publik i Västernorrland. Länge gjorde man visningarna i ett trångt litet rum i foajén. Av olika skäl söker man nu nya visningsformer och i höst prövas det stora Galleriet en trappa ner, för tillfället laddat med dramatiska skuggor.


Filmerna visas kontinuerligt i Galleriet när museet är öppet.

Höstens program består av tre filmer producerade av nordiska konstnärer/filmmakare. Det har blivit ett mycket bra och intressant urval, där filmerna tillsammans skapar en ny märklig helhet. Filmprogrammets titel ”Att vara hemma här” blir som ett mantra för den som, med rötter någon annanstans, ändå söker en känsla för sitt Hemma just Här.

 


ur Woody
ur Play>>
ur The Lodge

Koreografen Gunilla Heilborn och filmaren Mårten Nilsson låter i sin film The Lodge några dansare, som i en dokusåpa, ta sig an det ”naturliga” så som det presenteras för dem i givna uppgifter vid en sommarstuga djupt inne i skogen. Med lätt återhållsamma dansrörelser gestaltar de storstadsbons vilsenhet. Ett speciellt komiskt inslag är vedhuggningen utförd som en hopplös, ilsken solodans.

Liisa Lounila skapar i filmen Play>>, med en serie stillbilder (förmodligen tagna med flera kameror samtidigt runt motivet) en tidsupplösning. Vi förlorar den reella tiden när det enstaka ögonblicket förlängs. Vi dras med in bland gäster i en trång källarlokal där ruset tycks börja lösa upp känslan av tid och rum. Det är en märklig förvandling.

Seppo Renvall använder sin pappas långa mjuka tagningar av honom själv när han bara var en liten lintott som tultade ut på upptäcktsfärd i sommarlandskapet. Musiken och den försiktiga användningen av slow-motion ger en eftertänksamhet, en känsla av något mycket nära, som samtidigt känns väldigt långt borta. En paradiskänsla, där de kommande hoten bara antyds i musiken.

Länsmuseet har lyckats plocka samman ett litet fint filmprogram och prövar sig nu fram med nya visningsformer. Det bådar gott.

Torgny Åström

2007-09-15