VOLYM
 
Jin Sook-So
Sköna konstruktioner och sköra snäckskal

Härnösands Konsthall Galleriet
13 jan -10 febr 2007
Arr Härnösands konstförening

 

De sköna formerna finns båda i våra egna gjorda konstruktioner och i naturen. Där finns geometrin, matematiken, men också de organiska, växande formerna. Vi har dem i våra egna kroppar och under årtusenden har vi sökt vårt samband med universum just där.


Stålduk utan titel. 90 x 90 x 15 cm. Stålduk, vikt och målad. Guld och silver. Behandlad med gaslåga.

På Galleriet i Härnösands Konsthall får vi nu njuta av det sköna, det som går genom våra sinnen, det estetiska. Det som visas här är vackert. Det säger oss ingenting av dagens samhälle, individens ensamhet eller globaliseringens följder. Det talar till oss om något större, mera nära evigheten.


Pojagi. Konstruktion 70 x 70 x 5, 5 cm. Försilvrad stålduk. Guldblad. Behandlad med oxider och hopsydd.
Snäckskal. 8,5 x 24 cm. Försilvrad stålduk, förgylld och hopsydd.

De konstruktioner och snäckformer, som Jin Sook-So ställer ut, är lika välgjorda som varje hantverk är i de asiatiska länderna. Formen är uttrycket. Materialet, främst försilvrad stålduk och guldblad, har förvandlats från materia till ljus, skimrande ljus.

Något från sitt koreanska ursprung har Jin Sook-So förenat med intryck från konststudier i Japan och Sverige. Detta något visar på ett större något som är både uråldrigt och alldeles samtida.

 

Torgny Åström


Samma stålduk som ovan. Från sidan. Stålduk, vikt och målad. Guld/silver. Behandlad med gaslåga.