VOLYM
 
Eva Zettervall
Härnösands Konsthall, till 10 nov.


© BUS 2007 Eva Zettervall - Kyssen II

Brådstörtande och allegoriska målningar om kampen om liv, död och kärlek genomströmmar Eva Zettervalls utställning på Konsthallen i Härnösand. Människan dansar en ojämn och knyckig dans mellan längtan efter harmoni och rädsla för ensamhet och utsatthet. Kvinnan står i centrum som alltings nav, det moderligt sensuella och livgivande, men även som representant för den mörka och farliga extasen. Relationen mellan kvinna och man och mellan kvinna och liv är inte oproblematisk, om det nu var någon som trodde det. Kärlekens och oskuldens rodnande kinder kantas av krampaktig sexualitet och blodigt våld. Runt omkring smyger katter och flyger fåglar och simmar nyfödda barn men bara som små dekorationer på ytan.


© BUS 2007 Eva Zettervall - Bebådelsen

Eva Zettervall använder stora och symboliska gester och med en högt uppdriven färgskala. Kombinationen med en ofta dekorativ planmässig gestaltning slår an en sorts högstämd teatral ton över utställningen. Det som framträder och som tar överhanden är det på sitt sätt kitschiga anslaget. Som betoningen på de starka konturerna, den starka färgen, fokuseringen på ytan, de arketypiska hållningarna hos figurerna och de tatueringsliknande mönstren på kropparna. Det är ett spel vi tittar på och människorna i bilderna är exhibitionister. Frånsett ett par avvikelser i målningarna om den värnlösa Bobby och den tusen barnafödande kvinnan, här är det otvetydiga humanistiska budskapet knappast någon kuliss.


© BUS 2007 Eva Zettervall - Värnlösa barns dag Bobby

I många av målningarna låter hon diametrala uttryck kollidera med varandra, rött mot blått, hetta mot kyla, det ömma mot det våldsamma, rörelse mot statiskhet. Jag kan bli betagen av det storslagna anslaget men det hindrar mig också ibland att komma under och bakom den så påtagligt betonade ytan. Mötet mellan det utsvängda formspråket och det ömsinta innehållet gör att jag blir ambivalent och vet inte hur jag ska förhålla mig, jag kastas hela tiden mellan det intima och det teatrala.


© BUS 2007 Eva Zettervall - Dancing repulsion

Därför är det bra att utställningen kompletteras med Eva Zettervalls grafik. Det är samma tematik, men här finns en balans och ett lugn som reducerar högstämdheten och gör bilderna mera sammansatta. Jag skulle uppmana en besökare att först ta del av dem, och sedan jämföra med utställningen i övrigt. Som ett experiment.

Text och foto: Jan K Persson
2007-10-26