VOLYM
  

I Spectra –Länsmuseets rum för konstfilm
Länsmuseet Västernorrland, 21 jan – 22 feb 2007

Fem filmer av Björn Perborg

Parfymfabriken, 2000, 2.13 min
Migrationsverket 14.40, 2001, 2.10 min
Design & terrorism, 2005, 3.25 min
Skyll dig självskolan, 2004, 2.41 min
1 maj, 2000, 1.45 min

Fem starka filmer, vilka lätt förtar varandra i ett rum gjort för konstfilm

Parfymfabriken

Filmen Parfymfabriken skulle nått bättre fram och chockerat flera om den visats som en ändlös slinga mitt inne i någon av konsumtionens högborgar.

Björn Perborg kan sin sak, vet vad han vill och förmår nå fram till den mest förhärdade. Konstfilmsrummet på Länsmuseet har få besökare och ger nog fel förväntningar.


Bild ur filmen Parfymfabriken

Små oskyddade barn är centrala i Parfymfabriken, (och också i ytterligare en film av Björn Perborg, 1: a maj). Det ohyggliga blir än mer ohyggligt med just dessa råvaror till en produktion vars envetna kvarnar pumpar som ett levande hjärta.

Formen, arten av animation, klippning och ljud samverkar på ett säkert sätt. Det är starkt, det är grymt. Filmen väcker ett nyttigt svårmod, inför en nyttig besinning. Offrar vi våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn för att tillfredsställa vårt eget frosseri i nuet?

1:a maj

De skyddslösa dyker, som sagt, också upp i filmen 1: a maj, där en autentisk intervju bildsatts som ett rörligt bildcollage, med många avslöjande bild- och ordkrockar. Skrämmande och bra.

Design & terrorism

Filmen Design & terrorism är gjord som en ordinär liveinspelning, med täta tagningar och konsekventa kameraåkningar.


Bild ur filmen Design & terrorism

Suggestivt läggs bildsekvens till bildsekvens av närbilder på svarta handskklädda händer, kartor, linjaler, whisky, feta cigarrstumpar, och till det antydningar av gröna, estetiska tulpanblad. Att något planeras i hemlighet förstår vi, men vad?

För mig spelar det mindre roll om det är valda politiker, självvalda terrorister eller vanliga bankrånare som är i farten. Det avgörande är det första ordet i filmens namn: Design. Det står ett & mellan det ordet och terrorism. Det skulle för mig ha kunnat stå ett likhetstecken. Så nära sanningen känns filmen.

Skyll dig självskolan

Filmen Skyll dig självskolan arbetar med föredragshållarens eller informatörens vanliga visuella språk och med ett innehåll som slår av benen på var och en som glömt bort allt vad ett etiskt gott och solidariskt samhälle måste bygga på. Det individualistiska samhället, som nu tycks bejakas, har nog bara en regel: Skyll dig själv. Så illa är det.

Migrationsverket 14.40

Filmen Migrationsverket 14.40 är gjord i en mycket enkel animeringsteknik, som ger association till härlig kasperteaters enkla raka puckar och fruktansvärda smockor.

Björn Perborgs filmer kanske inte i första hand kan kallas konstfilm – vad det nu är – men det är filmer gjorda med en tydlig vilja och ett kunnande som kan slå hårt.

”Rum för konstfilm” kan, trots all välmening, just ladda ur filmer som Björn Perborgs, där de visas i rask takt efter varandra, med olika bildspråk och skiftande budskap. Filmintresserade kan naturligtvis lära sig en hel del om filmspråk här.

Björn Perborgs filmer hör hemma mitt i det stora offentliga rummet, inte i det avskilda, på ett museum.

Torgny Åström
2007-02-02