VOLYM
  

Bill Olson
Galleri Versalen, Sundsvall
14–28 april 2007

 

Bill Olson ställer bland annat ut monotyperna Kastaren och En annan tid.
©Bill Olson
/BUS 2007


En mångsysslare begränsar sig

Under ett par veckor i april visar målaren, skådespelaren, performanceartisten, skribenten, dansaren, mimaren, radioprataren med mera Bill Olson, sin konst på Versalen. I utställningen begränsar han uttrycksformerna till att omfatta måleri, grafik och teckning.

Slående är att bilderna är som en sorts teater. Konstnären har valt att använda gestaltande bildkonst för att formulera sociala relationer, känslor och upplevelser, som också skulle kunna uttryckas sceniskt. Mediet är oberoende av innehållet. Det finns en berättelse och den kan formuleras på olika sätt.

Möjligen är det så att varje konstform har sina egna specifika berättelser som bara kan uttryckas inom just den konstformen. Vissa känslor kanske bara går att komma åt genom musik, till exempel. Om det är så riskerar det gränsöverskridande konstnärskapet att hamna i ett poserande tillstånd där de specifika uttrycksmöjligheterna i den för tillfället utnyttjade konstformen inte tas till vara.

Mest imponerar teckningarna, där ett släktskap med Lage Lindell kan anas bakom snabbt fångade skisser av människor i rörelse.


©Bill Olson/BUS 2007"Han var fenomenal" Teckning.

En serie monotyper, en sorts unika grafiska blad, framställda på Kollektivverkstaden i Örnsköldsvik, tar bokstavligt talat stor plats, vissa flera kvadratmeter. Här skildras sociala relationer, till exempel makt och underkastelse i Domptören, eller samspelet mellan några gubbar på en ljugarbänk i Dom log i smyg. Motivet i den sistnämnda bilden upprepas i olika varianter.

Även i måleriet finns det teatermässiga förhållningssättet, men fördjupat. Betraktaren möter en känsla av utsatt sökande ensamhet i Besökaren, eller, den ömma trygghet som ett barn kan uppleva hos sin nalle i Trasdockan. En upplevelse av att stå på scenen gestaltas i Monologen. Före vågen berättar om oskyldig lek innan Tsunamin annandag jul 2004.


©Bill Olson/BUS 2007 "Trasdockan" Måleri/blandteknik.

Bill Olson är bosatt i Umeå men har rötter i Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik, där han också tillbringar en del av sin tid.

Text och foto: Karin Kämsby

Mer om konstnären på www.billolson.se