VOLYM
  

Atti Johansson
Redaktör: Barbro Björk
Sundsvalls museum 2007

 

Skriver på respektavstånd

Sundsvalls museum har gett ut en bok om Atti Johansson med museets intendent Barbro Björk som redaktör. Den är rikt illustrerad med verk från konstnärens olika perioder, vilket är den stora behållningen. Barbro Werkmäster ger en övergripande bild av konstnärskapet medan Majlis Stensman skriver om Atti Johanssons monumentala verk. Här finns även dikter av Erik Beckman och Kirsten Thorup samt korta texter av Barbro Björk och Atti Johansson själv.

Texterna håller sig på ett respektfullt avstånd till bokens huvudperson och erbjuder inga nycklar till vare sig människan Atti Johansson eller till hennes konstnärliga drivkrafter. Närmast kommer Majlis Stensman med en levande skildring av konstnärens arbete med väggmålningar och installationer på bland annat Sundsvalls sjukhus, Försäkringskassans huvudkontor, IT-avdelningen, Sundsvall och Gudlav Bilderskolan, Sollefteå. Det står klart att Atti Johanssons samhällsengagerade konst där miljöfrågorna tar stor plats, i stället för att ha blivit daterad, är brinnande dagsaktuell.

Majlis Stensman påpekar att Atti Johansson inte nämns vare sig i Sveriges Allmänna Konstförenings trilogi om 1900-talets konst eller i Signums ”Svensk konsthistoria” av fyra kvinnliga (!) författare. Inte heller finns hon med i Signums bok från 2003 ”Från modernism till samtidskonst, svenska kvinnliga konstnärer” av samma kvinnliga författare. Däremot nämns hon i Bengt Olvångs bok ”Våga se! Svensk konst 1945–1980”. Majlis Stensman tror Atti Johansson utelämnas på grund av författarnas okunnighet inom ämnesområdena teknik och miljö. Därför förstår de inte vilken stor insats hon gjorde med sin konst och sina debattinlägg.

Barbro Werkmästers text har karaktären av jubileumsskrift. Djupsinnigheterna är minst sagt svårforcerade. Till slut, efter att ha gått igenom Atti Johanssons olika utvecklingsfaser kommer hon fram till att konstnären ”gett form åt sin vilja att upprätta människans värdighet”. Genom hela sitt konstnärskap ger Atti Johansson oss andra sitt hopp att förvalta. Från det tidiga intresset för tingens magi till engagemanget i teknik- och miljöfrågor, trots besvikelsen efter Tjernobyl och insikten om människokroppens skörhet i de sena verken, finns denna vilja, detta hopp.

Karin Kämsby