VOLYM
 



 

 

XCskidor & konst
Leo Brusewitz, Anna Erlandsson, Maria Lagerborg, Kurt Skoog
Länsmuseet Västernorrland,
21/1 – 9/2 2006


Mitt eget förhållande till skidåkning är inget att skryta med, varför min
förväntan på Länsmuseets utställning XCskidor & konst inte var särskilt stor.


I entrén mellan Borgströms pampiga portar väcks nyfikenheten. Foto T.Åm

Men jag blev positivt överraskad redan vid entrén och än mer sedan jag vandrat från den ena konstnärens bidrag till den andres. Efteråt var jag fylld med nyväckta minnen av egna skidturer, som bjudit mig stora upplevelser av estetiskt och livsfilosofiskt slag. Jag kunde förstå av andra besökares kommentarer att utställningen också väckte minnen och tankar hos dem. Nuförtiden är det sällan dessa aspekter av skidåkning vi talar med varandra om.

Medan mediernas sportsidor ensidigt rapporterar om skidåkares ”tider och prestationer” lyfter Länsmuseets utställning fram helt andra och kanske viktigare aspekter: Långfärdsåkarens frihets- och lyckokänsla, skönhetsupplevelserna och rent av kontakten med det ”som är större”.



Åker vidare, avsnitt ur filmen I fäders spår och Musklernas minnen av Leo Brusewitz

Leo Brusewitz har i bild bearbetat traumatiska barndomsupplevelser i sin pappas skidspår. Han redovisar detta i konst- och dokumentärfilmen I fäders spår och med en rad målningar som fyller större delen av utställningen. Han säger sig med penseln ”som skidan över snöns duk” bearbeta sina minnen.

Härifrån öppnar sig utställningen mot de sinnliga upplevelserna i närkontakt med vinterlandskapets utmaningar och skönhet.


© Anna Erlandsson/BUS 2006
Filmbild ur installationen I lust och nöd av Anna Erlandsson. Foto T.Åm

Underbart befriande är Anna Erlandssons installation I lust och nöd, utifrån sin film med en vitklädd snödrottnings böljande slöjdans i storm, i sol, i ett mäktigt norrländskt snölandskap. Här såg jag många, både barn och gamla, stanna upp och euforiskt kommentera.


© BUS 2006 Ski race av Maria Lagerborg, Spurt-Kurt ur Anna Erlandssons serie vallamålningar.
Ljudbås för Skidornas sång av Leo Brusewitz och Kurt Skoog. Foto T.Åm

Maria Lagerborgs installation med animationen Ski race bygger vidare på hennes tidigare fantastiska animerade skidfilm. Som vanligt med Maria Lagerborg är det gjort med skicklighet och en stor portion humor.


Klassisk stil, filmbilder ur videoinstallationen. Foto T.Åm

Kurt Skoog, som har arbetat både med filmen I fäders spår och med ljudinstallationen Skidornas sång, har också en egen videoinstallation, Klassisk stil, som pampigt och något surrealistiskt möter oss på den stora fondväggen.

Skidornas sång består av ett antal ljudinspelningar av skidåkning i skiftande temperaturer och snökvaliteter. De ljuden väckte många sköna minnen i mig, liksom hos alla dem som jag såg blev stående länge i de små ljudkioskerna.

Detta sätt att med konstens medel kommentera våra minnen och beteenden är en inspirerande uppvisning i att se konsten som en resurs i livets tjänst.

Torgny Åström

.