VOLYM
  

Dan Sjölund
Galleri Bechtein, Örnsköldsvik, november månad


© Dan Sjölund, "Utan titel" - Blandteknik

Den amerikanska expressionismen på 50-talet, som också benämndes abstrakt expressionism, har bland annat inspirerat den 25-årige konstnären Dan Sjölund, född i Skellefteå. Det är inte förvånande att också graffitikonsten hör till hans bevekelsegrunder, då dess koppling till måleriet som handling ofta osökt ger sig till känna. Det ligger nära till hands att jämföra den här utställningen med Daniel Juan Diaz på museet i Ö-vik, och jag uppmanar alla att besöka båda för att se likheter och skillnader.


© Dan Sjölund, "The last" - Kartong

I de fem verk som Dan Sjölund visar på Bechtein är det tre som bildar ett slags ankarfästen. I bildobjektet ”The Last” sitter en äldre man framför en handskriven text, som kan vara en tiggandes önskan, en dikt eller ett rop på hjälp, och den bruna vikbara kartongen som bilden är målad på kan vara en uteliggares enda bädd. ”Utan Titel” visar en abstrakt graffitiliknande triptyk med svarta kraftiga former som tecknar en våldsam rörelse eller kollision, till synes överhettad med rosa skuggor. I den stora collagemålningen ”154808” framträder realistiska figurelement framför en abstrakt nedklottrad och trasig fond. Från vänster, där en konturtecknad pojke sitter hukad likt en typisk hiphopfigur från vår tid, dras geometriska linjer bort till den andra och mörkhyade figuren vilken skulle kunna vara någon från de revolutionära Svarta Pantrarna. Även här är fragment av brun och vit packkartong interfolierad i bilden, med små textade anvisningar, plastade packsedlar, kollinummer. Målningen ger antydningar om uppbrott och flykt, en resa i tid och rum, tillfälliga möten mellan det slumpartade och det definitiva. Det är en mycket komplex målning där varje detalj ger nya öppningar, där det skräpigt visuella formspråket möter eftertänksamhet och reflektion i innehållet.


© Dan Sjölund, "154808" - Blandteknik

Att Dan Sjölund har ett socialt engagemang tar man inte miste på, men han lyckas ta in det bakvägen så att säga. Blandningen av olika tekniker skapar olika rebusar för betraktaren att lösa upp. Kombinationen av det lössläppt lekfulla i formen och det ambitiöst allvarliga i innehållet visar att Sjölund sätter ribban ganska högt som konstnärlig målsättning. Och det är roligt att se hur den senare modernismen fortfarande kan ge avtryck i samtiden.

Text och bild: Jan K Persson
06-11-13