VOLYM
  

Björn Krestesen, målningar

Härnösands konsthall
Arr Härnösands konstförening
18 november 2006 – 6 januari 2007
 

Av de två konstnärer, som just nu ställer ut på Härnösands konsthall, är den ene högljudd och våldsam, trängd som ett instängt cirkuslejon och den andre är lågmäld och nästan svävande.

De senare beskrivningen gäller hur jag uppfattar Fredrik Sundqvist verk, (vilka jag skrivit om på annan plats i Volym). Den förra beskrivningen gäller hur jag uppfattar Björn Krestesens verk. Om detta skall jag skriva här.

Av det jag tidigare sett av Björn Krestesens arbeten har de alltid väckt min nyfikenhet. De har verkat fulla av liv och som med en inbyggd kraftmätning. Med stor förväntan har jag nu fått ta del av över fyrtio verk av honom i Härnösand Konsthalls stora salar. Hans målningar lyser mot mig av varma färger, ljus ställs mot mörker och den obändiga dragkampen höjer faktiskt min puls. Vad är det som sliter och drar, som stolt visar upp sig, men samtidigt gungar som ett instängt djur? Visst väcker hans bilder något rasande inom mig (så annorlunda mot det som Fredrik Sundqvist får mig att minnas). Men varför tycks samtidigt bilderna vilja vara så prålande vackra?


© BUS 2006 Björn Krestesen
"Civilklädd med hund", detalj

Björn har, som jag själv, några varptrådar i själen som hör till Kina och Japan. Den skönhet man kan finna där är ständigt i en osäker balansakt med det grymma, det hänsynslösa. Till den akten hör ofta en raffinerad återhållsamhet. Munkorgen, stängslet, hindret är kanske bilder för denna i Björns verk.


© BUS 2006 Björn Krestesen "Magasinerade drömmar"

Björn Krestesens landskapsbilder kan ibland bli strindbergska, utan att därför nå hans kraftfulla uttryck. Men i hans stillebenbilder finns däremot alltid ett verkningsfullt uttryck för den inre strid hans bilder påminner mig om.

Jag uppfattar utställningen som speglingen av en väldrillad officer, som drömmer om att slita av sig uniformen och börja leva, men som ännu sitter fast i tvång och hänsyn. Ur den motsättningen tycks Björn Krestesens skapa sina vitala verk.

Torgny Åström