VOLYM
 

Magdolna Szabo
Galleri Veckefjärden,
Örnsköldsvik, till 28 feb.

Magdolna Szabo från Malmö tillhör de konstnärer som inte tvekar för långa
resor mot norr. Kanske är det vanan att åka till sitt ursprungsland Ungern som
frigör behov av den diametralt motsatta riktningen. Hon har varit tidigare flera gånger i Ö-vik, bl.a. som grafikstipendiat vid ÖKKV. Förmodligen var det då som
de norrländska trakterna fick henne lite i gungning. Man ska inte spekulera för mycket kring resandets matematik och filosofi. Dock är det värt att notera att
det är lika långt avstånd från Malmö till Ungern som till Örnsköldsvik, mellan
tummen och pekfingret. Och avståndet är kort från dessa utsagor till hennes målningar, vilka ibland ser ut som grafiska figurer i en geografisk eller kosmisk kontext.


© BUS 2006 Magdolna Szabo - Två serigrafier ur utställningen

På Galleri Veckefjärden visar hon ett antal serigrafier bestående av tillsynes
mycket enkla geometriska fält som svävar i tunna skikt över varandra. Det
skulle kunna vara detaljer från stora dekorativa mönster, och man kanske kan
se dem just som utsnitt ur ett större sammanhang. Men dessa utsnitt får ett egenvärde genom de subtilt anspråksfulla beskärningarna och överlappningarna. Magdolna Szabo prövar vårt betraktande av ytan, med det som finns bakom,
mellan och framför. Med dekorativa färger som sticker ut i dissonanta former
mot en mörk bakgrund vet man inte om det rör sig om vackra abstraktioner
eller om oroande figurativa element hämtade ur en kosmisk sfär. Eller så kanske
det bara handlar om lusten att foga samman färg och form i till synes spontana konstellationer vilket ibland skapar märkliga effekter. Är det så enkelt? Ja varför inte. Det är i betraktarens ögon som varseblivningens komplikationer uppstår.
Det är förvisso vackert det hela men de lätt kantiga formerna kastar hela
tiden ut motfrågor. Längre kommer man inte men det är långt nog.

Text: Jan K Persson
Foto: Galleri Veckefjärden