VOLYM
 
Sommartid är det säsong för all slags platsrelaterad konst. En del av samtidskonsten flyttar ut ur den vita kuben och uppsöker andra kontexter. Den intet anande publiken stöter på konst i oväntade miljöer och på platser som skapats för helt andra ändamål. Samtidigt uppvärderas mindre tillrättalagda rum och blir till konsthallar och gallerier. Den svenska sommartraditionen att leva provisoriskt och tåla vissa strapatser går väl ihop med dessa ambulerande tendenser i samtidskonsten. Volym besöker i sommar utställningar i nya och oväntade rum.


Hållplats Mjällom
Kulturfabriken Höga Kusten
till 30 juli

Kulturfabriken i Mjällom berikar från och med sommaren regionens sviktande utbud av konsthallar. Hållplats Mjällom är mottot för en utställning där 17 konstnärer med anknytning till de kollektiva konstnärsverkstäderna i Härnösand och Örnsköldsvik har stannat upp för ett möte. Mjällom är beläget ungefär mittemellan de båda städerna.


Kulturfabriken i Mjällom

Mjällom är också Nordingrås mest industrialiserade bygd och numera inkörsport till Höga Kustens mest exploaterade turistområde kring Norrfällsviken. I Mjälloms industrimiljö har en före detta skofabrik med EU-stöd från ISKA–projektet omvandlats till Kulturfabriken. Den industriella epoken åskådliggörs med olika medier i husets nedre våning. Konsten hittar man på ett högre plan i huset.

Skyltar för Konst och Hantverk finns det gott om utefter vägarna i Nordingrå. I Kulturfabriken möter man några av de professionella i begränsat format. Att det finns många flera åskådliggörs effektivt på en monumental karta i en enklav i utställningen. Varje konstutövare i Västernorrland finns representerad med en röd prick. Urvalet utställare begränsar sig till de som är knutna till verkstäderna i Ö-vik och Härnösand. Ändå känner man saknad efter flera. Där finns helt enkelt mer att ge än vad man nu får se i Mjällom. Är de upptagna på andra håll? Om utställningens syfte är att genom en anspråkslös träff skapa en ny mötesplats har man lycktas. En kurators kreativa och målmedvetna hand kan antagligen, vid nästa tillfälle, locka fram mer utifrån de rika förutsättningarna.


© Ann-Kristin Källström, "Tur" - collage

Flera har anammat de digitala produktionssätten och färre visar klassisk grafik och textiltryck, som varit de både verkstädernas signum och särart. De som gör sig bäst i utställningen har lyckats skapa egna nischer genom sina verk. Ann-Kristin Källström och Eva-Leena Skarin kommenterar färdandets och förflyttningens vedermödor. Jan K Persson driver och trängs med sig själv som sökande resenär i en fotografisk serie. Karin Ohlsén-Öberg syr ett collage av laverade blommor utanför sin dörr. Vackert, bräckligt. Dag Wallin tillhandahåller vad en enkel resenär behöver: tältet, nattlägret. I en undanskymd vrå visar Janne Björkman fotografier från en förbisedd del av Kramfors kommun: vyerna från fönstren i f.d. pensionärshemmet Ytterlännäsgården. Det är både gripande och subversivt att påminna om åldrandets påtvingade begränsningar och krympande perspektiv i en trakt som vill vara världsberömd för storslagna utsikter.

Att Mjällom blivit hållplats för konst är resultat av ett annat slags konstnärligt arbete. Konstnären Jan K Persson har som anställd av Länstrafiken Västernorrland samkört aktuella busstidtabeller med adresser till konstnärsateljéer, utställningar och offentliga utsmyckningar som alla kan besökas med kollektiva färdmedel. Turlistan till konsten är en trycksak som både talar om var konsten finns och hur den kan nås. Den är så exakt som en vägvisare ska vara för att fungera och saknar inga av de fakta man behöver för att planera en konstrunda utanför städerna i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.

Turlistan är dessutom exempel på vad som kan hända när konstnärer griper in i verkligheten utanför den egna ateljén; ett konstnärligt verk som varken är bild eller objekt men som möjliggör upplevelser och kommunikation genom att sätta människor i förbindelse med syner och sinnesintryck. Ett av den relationella estetikens grepp är att använda redan befintliga strukturer och företeelser men återbruka och göra om dem till något bättre. Turlistan till konsten lever upp till det kriteriet.

Den har dock stark slagsida mot det som pågår utefter den redan uppmärksammade Höga kusten. För att se utställningen i Mjällom lämnar jag själv Junsele på Konst och musikveckans sista dag. Det är ett evenemang som ligger utanför både turlistan och de namngivna konst- och musikhändelserna. En av Västernorrlands tillgångar är att konst kommit till och fortfarande är väl spridd på många håll i länet. Ångermanland är konstnärernas landskap precis som Västerbotten är författarnas. Kommer Länstrafikens intresse för konst att utsträcka sig längre än till den redan gynnade kuststräckan ?

Med utställningsrummet i Mjällom, turlistan och karteringen av konstnärerna i Västernorrland har infrastrukturen för konsten i länet förstärkts på ett kreativt sätt. Därmed är grunden lagd till strukturer som kan återanvändas och förbättras.


Text: Margareta Klingberg, bildkonstnär.
Foto: Volym