VOLYM

 

 

     
,
Feststänger av Kerstin Hedvall


  .
Ljusbärare av Ante Backlund.
Ciselering i plåt från kaviartuber av Ylva Varik.



Bonad av Birgitta Sjölund Isaksson
utifrån barnbarnens bilder.
Fåglar och andra djur av gamla och unga.

 

 

Groda och konservburkskrona.
 

Brudkrona från samlingarna
och Skogsråklänning av Sara Mårskog

 
Broderier av Ulf Edberg

 

Ljussstake av Per Olof Edmo
Bord av Dag Rydgren och Ylva Varik

 
Selbågar som inspirererat till
Karin Jacobssons och Eva Nordangårds stolar
 


Utställningen är bemannad under sommarens alla veckor.
Onsdag, torsdag, fredag och jämna veckor lördag, söndag dessutom med möjligheter att "prova på" i Slöjdverkstaden.

Text och foto: Torgny Åström

  Snickarboa i Slöjddelen: Läs mera om Slöjddelen>>
 



... så inbjudande bemöts vi i Länsmuseets Västernorrlands stora sommarutställning.
Överord?

Nej, det är en härlig, inspirerande utställning
på ett område där länsmuseet har sin starkaste sida. Hemslöjdskonsulenterna har tillsammans med kreativa medhjälpare gjort en vacker, genomtänkt och lockande redovisning av vad som skickliga händer skapar runt om i vårt län. Vi påminns om vad vi människor förmår av lust och glädje, mitt i en tid av hot och oro.

Gränsen mellan konst och konsthantverk
är mindre viktig här. Det är den estetiska grundsynen som bär upp. Det gränsöver-skridande är det nyskapande; att ur det gamla föds det nya.

Utställningen är full av hopfulla exempel.

>>>