VOLYM

 

 

     

© Åsa Holmlund - "Maria", bemålat trä. 2006

 
© Åsa Holmlund - "Amma", bemålat trä.2006
© Åsa Holmlund - "Maria", bemålat trä. 2006

 

 
Som de tre änglarna i Andrej Rublevs berömda ikon Den gammaltestamentliga treenigheten möts de tre kvinnorna i Åsa Holmlunds Samtal. Är det något bortom det jordiska de utbyter tankar om?

Maria, som här återges med två bilder, har ännu inte fött. Hon putar stolt med sin mage. Ännu är barnet mest bara en dröm.

Men Amma då, vad gör du här med din utmärglade kropp och dina människolika barn, utsugen av dessa troskyldiga?

 
Det rått behandlade träet, de tydliga skarvarna, den lite tillfälliga bemålningen och förgyllningen talar ett språk som vår tid förstår. Vi lyssnar och berörs.

Det finns också en skön, trygg Vila i Åsa Holmlunds skapade värld. Den får ensam fylla ett av hennes två utställningsrum.

I hennes rum skall man vandra ensam och lyssna till vad som då kanske sägs.
Torgny Åström

 
© Åsa Holmlund - "Vila", Gotländs kalksten. 2006
     

 

 

 

 

© Åsa Holmlund - "Samtal", lind/björk.2006
Åsa Holmlund

SKULPTUR

Härnösands Konsthall
Galleriet

9 september - 7 oktober 2006
arr Härnösands Konsthall
.