TREE PEOPLE

av Ritva Kovalainen och Sanni Seppo
visas i Länsmuseet Västernorrlands Galleri


Det är en utställning om myter och traditioner kopplade till skog och träd i Finland.Konstnärerna Ritva Kovalainen och Sanni Seppo har inom projektet sökt efter platser och träd som använts rituellt.

En del i deras arbete har varit att fånga vilken betydelse träd har för dagens människor.

Vår relation till skogen sträcker sig långt bak i tiden, när myter om andeväsen och älvor var levande.
Träden hade en mycket speciell roll i våra förfäders liv.

En kommentar:


Utställningen TREE PEOPLE har tidigare endast visats i Finland och då framför allt på konsthallar, några gånger dock, som här, på etnologiska museer. Det kan vara värt att hålla det i minnet vid ett besök. Sammanhanget styr lätt vår avläsning.

Utställningen är gjord av två unga konstnärer, som utbildats på Finlands motsvarighet till vårt Konstfack. De har valt ett problemområde som tangerar etnologins, men det är som konstnärer och med kameran som verktyg de har ställt sina frågor och gjort sina upptäckter. Då möttes det vetenskapliga, det konstnärliga och det religiösa på ett mycket fruktbart och inspirerande sätt.

Trädet och därmed skogen är en stark och mångfacetterad symbol för oss. Människan har troligtvis alltid laddat den med överjordiska förställningar.

Där etnologen förhoppningsvis endast hade hållit sig till insamlad fakta, får vi här också ta del av känslor och fantasi. Och det är med den delen av hjärnan våra fördomar och föreställningar formas.

Varför skulle annars skogsindustrin vara så angelägen om att i alla sammanhang sprida sin speciella bild av skogen som en ”lönsamhet”, om inte för att få oss att glömma bort våra djupare förhållanden till skapelsen? Hur skulle vi annars ha kunnat acceptera den skogsskövling som pågår in på våra knutar?

Se utställningen, sök upp dina egna glömda känslor för trädet och skogen. Gå sedan någon kilometer från museet mot havet och se hur skogen skövlas idag.

Vår tids ”offerkällor” är de vattenfyllda hjulspåren i ett kalhygge.

Konstnärer, som Ritva Kovalainen och Sanni Seppo, kan få oss att se, som på nytt.

Därför är det livsviktigt att de får, som här, visa sina verk för oss.

Torgny Åström