I Outi Heiskanens etsningar framträder en sorts väsen eller andar, ett ”buskvindfolk” vars visioner, eller skapelser, gestaltas i skulpturer och objekt. Visionerna är religiösa och kan komma från till exempel finsk-ugriska mytologi, där hon har hittat en förkristen gudsmoder. Här finns även gestalter som Guds galning och jungfru Maria, Marjatta, men konstnärinnan har tagit sig stor frihet att hantera religionen. Outi Heiskanens tudelade verk kräver tid och eftertanke, och inger en känsla av att övernaturliga, magiska krafter är i verksamhet.


Två figurer i röda tröjor. Olja på metall, 2004, Irina Zatulovskaya.

I Irina Zatulovskayas värld finns en längtan efter lugn och stillhet, bortom det moderna livet. Hon är en nutida ikonmålare med vardagslivet som motiv, men ett vardagsliv för länge sedan, innan tillvaron drabbades av någon sorts förstörelse.
Här finns en målning av en kastrull med en uppmaning på ryska, från kvinnan till mannen, om att ta den av spisen, eller en man i en båt mot blått vatten. Figurerna i ”Två figurer i röda tröjor” rör sig sakta i vegetationen, så sakta att själva rörelsen är osynlig.
Att målningarna är gjorda på trä eller takplåt, förstärker känslan av ikonmåleri och ursprunglighet.


Flicka med pappadocka i balja. Brons, Lena Cronqvist.

Lena Cronqvists grymma barn har samlats för sig själva i ett rum en trappa upp. Att se dessa makabra barn med sina stenhårda ansikten, så många på en gång, så hårt inneslutna i sina psykoser, känns som ett slag i magen. De misshandlar och manipulerar sina föräldrar så det står härliga till. Ibland omsluts de av en glaskupa, ditmålad eller av riktigt glas över skulpturerna, som ytterligare förstärker känslan av ett slutet rum omöjligt att ta sig ur.

 

Text och foto:
Karin Kämsby


Två flickor i rött. Tempera/olja på duk, 1999, Lena Cronqvist
 


Marjatta, 2001. Mariafigur av Outi Heiskanen.

 

   
volym
 

Tre systrar

Måleri, teckning, skulptur, grafik
Sundsvalls museum
24 september–5 november


Outi Heiskanen, Lena Cronqvist, Irina Zatulovskaya.
Deras gemensamma utställning har turnerat i snart två år.

 

 

Självmedvetna systrar på turné
Det var tre självmedvetna konstnärinnor, förmodligen trötta på att resa runt i världen med sin gemensamma utställning Tre systrar, som mötte lokala media inför vernissagen på Sundsvalls museum. Utställningen visades första gången 2004 i den ryska byn Feropontovo och har sedan dess turnerat till Novgorod, Moskva, Sankt Petersburg, Waldemarsudde, Borås, Sundsvall och ska vidare till Finland. Det är värt besväret, utställningen är mycket sevärd och bjuder på starka upplevelser.
Enligt utställningskatalogen associerar titeln Tre systrar till Tjechovs pjäs med samma namn, men Tjechovs systrar sitter fast i en landsortshåla utan möjlighet till självförverkligande och längtar till Moskva. Kanske har de utställande konstnärinnorna förverkligat Tjechovsystrarnas dröm.


 Outi Heiskanen, Irina Zatulovskaya, Lena Cronqvist
har lyckats ta sig fram, både till Moskva och annorstädes. Detta torde, oavsett om konstnärinnorna inser det, bero på att möjligheterna för kvinnor att förverkliga sig själva, har förbättrats avsevärt under det senaste århundradet.
Utställningen visar tre djupt personliga, mycket kraftfulla konstnärskap där en kvinnlig erfarenhetsvärd gestaltas, men tar sig helt olika uttryck. Dock talar verken till varandra på djupet. Irina Zatulovskayas arkaiserande bilder av ett ursprungligt vardagsliv, Outi Heiskanens mytologiska etsningar och objekt, Lena Cronqvists psykotiska barn som lustmördar sina föräldrar, allt kan härröras till ett gemensamt, allmänmänskligt, undermedvetet skikt.


 
                         


Roginsky dog, olja på metall, 2004. Irina Zatulovskayas målning till minne av en konstnärskollega.