Ibland lyckas det som sagt när det här och var uppstår stabilitet i kompositionen, men Tex Berg ligger hela tiden på gränsen till att målningen tappar fotfäste i en alltför
snabbt och drivet måleri. Motivet riskerar
att försvinna bakom tekniken. Och när det gör det kan det ibland paradoxalt bli mer spännande, när det abstrakta helt tar överhanden och färg och form tillåts spela fritt som i målningen ”Jokk I”. Pendlingen mellan ett antytt bakomliggande landskap och ren abstraktion gör att man får svårt att få grepp om utställningens huvudlinje, när den dessutom är så tätt hängd. Alla
målningarna är så kompakta av rörelser och hög temperatur att de egentligen kräver
mer utrymme var för sig.


©Tex Berg/BUS 2005, Kustvår II
Ett intressant sidospår i utställningen är en film av Gunnar Fogelvik (med stöd av bland andra KC-Nord) som visar hur en konstnär arbetar på plats ute i naturen och som tar upp frågan vad som händer mellan syn, tanke och handling. Med hjälp av hjärnforskaren Lennart Gustafsson
diskuteras de bakomliggande strukturer i människans medvetande som påverkar
själva skapandeprocessen. Vilken röst är
det hos målaren som mer eller mindre omedvetet styr arbetet? Hur fungerar det? Här pratas det till exempel om begreppet falska minnen.
Det finns intresseväckande tankar i filmen som säkert gäller generellt för konstnärer när ett motiv framför ögonen ska omvandlas till måleri. Tar man filmen som en vägledning till Tex Bergs utställning kan man förmodligen få ingångar i hans måleri som man inte skulle få utan den. Som pedagogiskt instrument är den ett lyckokast.

Text: Jan K Persson
Foto: Ö-viks Museum©Tex Berg/BUS 2005, Vårflod
       
volym
   

 

Tex Berg
Öviks Museum - till 14 aug

På konsthallen i Ö-viks Museum visar Norrbottenskonstnären Tex Berg traditionell abstrakt expressionism, med snabb och
bred penselföring och mycket färg.
Ibland blir det splittrat, ibland relativt sammanhållet. Den här typen av måleri är svår att förhålla sig till, då det bygger på den lika vanliga som suggestiva konventionen att det konstnärliga uttrycket står i paritet till den ögonblickliga impulsen. Det gör att det hela tiden handlar om chanstagningar, där motivet - i det här
fallet ofta en dramatisk norrbottnisk natur - driver konstnären att skruva upp den måleriska tolkningen till det maximala.


 


 
                           
©Tex Berg/BUS 2005, Jokk I