upp_pil  
volym
 
 

 

 

Sofia Wahl

Harry Modin

Härnösands Konsthall, 17 sept - 15 okt 2005

Arr Härnösands Konstförening

 


Harry Modin är en av de två konstnärer som för några veckor intagit Härnösands stora utställningshallar med sin konst. Han är skulptören, Sofia Wahl målaren. De två kompletterar varandra här på samma sätt som de säkert också gör privat. Två individer, två uttryckssätt, tillsammans blir intrycket ändå ett: En finstämd uppvisning av ett sökande efter konstnärsrollen.

Hur skall det vara idag, för den som fick sin utbildning igår? Pendel slår allt fortare. De stora museerna har råd att visa upp det till synes obegripliga. I de mindre städerna håller sig konstföreningarna till det säkrare. Säkrare för vad?
I rädsla för att oroa eller göra ”fel” väljer de gärna något som de vet var uppskattat igår i varje fall. Konstföreningarna vill naturligtvis kunna nå sina medlemmar och konstnärerna måste få försöka överleva.
Så rullar hjulen på.

Harry Modin och Sofia Wahl är, i detta spel, ärligt sökande konstnärer med gedigna kunskaper och de vill få komma ut och låta en publik möta deras försök.


Utsnitt 1,2,3, blyplåt © Harry Modin
Detalj av Utsnitt © Harry Modin

 


Que sera sera 1,2,3,4 gips (bilden i svartvitt) © Harry ModinHarry Modins
säkra utsnitt ur möjligheternas formvärld tycks bära på en längtan efter att en dag få blomma ut, en dag få fylla hela universum, åtminstone en konsthall av en järnvägshalls storlek. Ännu måste han hålla tillbaka, tygla sig och hålla leken inom möjlighetens ramar. Tålmodigt dröjer han vid frågorna om form, lika sensibelt som den som med största noggrannhet utmejslar ett alfabet. Han fortsätter enträget och låter det ske som kan ske.

Sofia Wahl söker sig också fram. Fabulerande ibland som en Ensor, ibland helt informellt eller iakttagande som ett barn. Hon tycks också vänta på ett tecken, en bärvåg att hämningslöst en dag få följa. Hon spanar inåt i drömmarna och fantasin och utåt bland verklighetens små mirakel, de tillsynes obetydliga detaljerna som ändå känns laddade av kraft. Så tycks ”Mirakel varje dag” vara ett ”något litet” som fått träda fram på dukens mäktigt stora arena och finnas till, få vara. Eller väcker bilden associationer åt något våldsamt grymt, som bara ett mirakel kan rädda oss ifrån.

 


Kallelse o.p.d. © Sofia WahlChief och Hildegard o.p.d © Sofia Wahl
Mirakel varje dag © Sofia Wahl

Vad vore våra liv utan täta kontakter med dessa märkliga sökare och deras konst?

Vi behöver våra konsthallar, minst lika väl som motionshallar och välskötta ljusspår.

Torgny Åström
text och foto