Hur kan då tecknet för domherre se ut, tecknet för bil eller för oktober? Frågorna skall en dag få sitt svar, tycks Mats Lydén vilja tro. Men de slutgiltiga svaren kommer vi nog ändå aldrig att få. Men frågorna måste vi fortsätta att ställa, var och en på sitt sätt. Med Mats Lydéns tecken kan vi söka vidare efter våra egna svar.


Torgny Åström

       
VOLYM
 
 

 

Insekter, nattflyn, harar, domherrar och grenverk möter fullmånen, dockor, hus, gunghästar och mycket annat viktigt, som årstider och danser, i Mats Lydéns utställning med måleri och objekt på Härnösands Konsthall.

Vad är det då som håller allt detta samman? Kan det vara något av självklarheten i penselteknik och färgbehandling? Det är också något mera undflyende.

 MATS LYDÉN©Mats Lydén, Grenverk, olja

Härnösands Konsthall
22 OKTOBER - 19 NOVEMBER 2005© Mats Lydén, Fullmåne,olja
 

Mats Lydén, Karl XII:s likfärd. Parafras av
Carl Cederströms berömda målning med sammma namn©Mats Lydén, Domherrar, olja
                         

Det finns hälsningar till äldre kollegor, blinkningar för de insatta, men också något annat och svårare att beskriva, en rörelse kanske, en egensinnig fantasi, en vilja till stilisering, men ett flöde av former, en vitalitet och till det en kylig noggrannhet.

När det här är sagt måste det också sägas något om det osägbara, det som tycks ligga bakom, som själva drivkraften; viljan att göra världen begriplig, att en dag kunna få grepp om den med tecken, enkla och tydliga som urformerna i våra innersta tankemönster.