VOLYM

 

 

EPIDEM

Nils Olof Hedenskog
26 NOVEMBER 2005 - 7 JANUARI 2006
HÄRNÖSANDS KONSTHALL

 
© Nils Olof Hedenskog/BUS 2005, " EPIDEM . archistructure"s 2004

Konsthallschefen Kjerstin Schenell fängslades av Nils Olof Hedenskogs verk EPIDEM när det en sommar visades i Movikens dunkla industribyggnad.
Den av mig manipulerade bilden till vänster kan kanske ge en aning om det tillfälllet.
Nu visas verket i Härnösands ljusa konsthall (se t h) tillsammans med 17 andra intressanta verk från de senaste åren.
Det är märkligt att, som här, bli påmind om själva varseblivningen, om hur vi ser och uppfattar. © N O Hedenström/BUS 2005, Del av "AMOKOMA" 2004
  Hedenskog tycks uppmana oss att iaktta hur vi iakttar när vi rör oss bland verken, inte minst att uppmärksamma ljuset och dess skiftningar.

Nils Olof Hedenskog har med konstnärens medel, medvetenhet och intention, undersökt seendets universum. Vi får ta del av hans "forskningsrapport", vilken samtidigt är en inbjudan till ett deltagande i det lekfulla allvaret.

Av de bilder min kamera tog i jämn följd av hans verk, ser jag hur de förändras bara av en anings förskjutning, hur figurer träder fram och försvinner allt eftersom jag har gått nära eller långt ifrån.

Också bilddjupet blir här en upplevelse, med nya dimensioner, några ytterligare förutom de tre dimensioner vi brukar hålla oss till. Ytan har bokstavligen getts olika djup i verket EPIDEM, samtidigt som färgytor förstärker och motspelar med varandra i denna konsert.

 

Upplevelsen av ljud finns också alldeles nära dessa impressioner. Och ur utställningens bord, EPIDEM - audiostructures, hörs ljud som av fågelflockar på flykt. De enskilda fåglarnas röster blandas till en ljudstruktur, liknande den som möter oss i den långa serien AMOKOMA, där de rasterlika färgfläckarna rör sig i djupet, frigör sig, löses upp och blir till nya gestalter.

I rummet med landskap presenterar han bl a ett antal bildexperiment utifrån samma motiv, men med helt skilda lösningar. Vad är sanning, vad är likhet, vad är det vi egentligen uppfattar när vi ser, tycks han fråga.

Det är en stor förmån att få ta del av Hedenskogs arbeten på Härnösands Konsthall. Vi påminns om våra tillkortakommanden när vi försöker förstå, och om människans omättliga nyfikenhet.

Torgny Åström

Fungerar inte länken? Högerklicka och Spara mål som...