upp_pil  
volym
 

 

Evert Jonsson
Galleri Versalen Sundsvall 15/1– 29/1 2005

Ytor av det informella slaget möter betraktaren när han kommer in i Versalens utställningsrum. Motiven är ett slag av landskap, men alltså inte av den avbildande sorten. I det större rummet har den unge målaren Evert Jonsson hängt ett femtontal målningar i storlekar mellan 50 cm. till ca.1,5 meter. Det är olja målat på duk.
När det gäller det informella anslaget kan man ana beröringspunkter ända bort till Kandinskys 1913, om man så vill. Men även betydligt senare källor som t.ex. Evert Lundkvist kan finnas med, liksom annat sent sextiotalsgods. Intressanta källor för den som vill följa det hela i en mer kontextuell omgivning.
Det kan ses som ett måleri som verkar syssla med sammanhang som bara har begränsad giltighet, där låsta perspektiv och färgkompositioner har lösts upp och singlar fritt omkring. Alla bestämda konstanter i vår verklighetsuppfattning som tid, rum, energi, tyngdkraft har tagit steg tillbaka. Det är som naturens krafter inte längre kan hålla stånd. Allt har lösts upp för en intuitiv känsla för själva mediet men icke desto mindre, vilket är intressant, finns föreställande utgångspunkter.
Startpunkter som tar sig framåt via skisser och fotografiska uttryck där målningarna till slut blir en förening av alla tänkbara föreställande bilder. Förmodligen kan alla som ser hans målningar hitta något, känna igen något. En lagom abstrakt värld som passar samtliga åskådare. En intressant utveckling kunde vara att se en mer samlad formgestaltning och inte enbart ett löst sammanhållet bildcollage som det nu kan uppfattas som. Men visst –en positiv grundton studsar också fritt omkring i galleriet.


Jan Grubb

 ©Evert Jonsson/BUS 2005

 

© Evert Jonsson/BUS 2005

 

 

 

 

 

 


© Evert Jonsson/BUS 2005