VOLYM

 En tillbakablickande vandringsutställning med måleri av Ebba Hammarskiöld finns nu att se två trappor upp på Sundsvalls museum. Bilderna motsvarar 25 års arbete men till stil och uttryck är de märkligt opåverkade av tidens gång. Det är som om konstnären från början haft klart för sig vad hon velat göra och inte känt behov av omfattande förändringar.
På senare år har hon dock börjat sätta sin signatur, målad med kraftiga penseldrag, någonstans i närheten av bildens centrum. Signaturen blir här ytterligare en komponent i bilden, en sort fullbordan.

Det som visas är små, kompakta och noggrant arbetade målningar i olja. Ytligt sett kan de se ut att föreställa någonting, men detta något verkar vilja vara ett uttryck för andra mer abstrakta företeelser som djupa känslor, stämningar och själstillstånd. Målningarna har namn som

 

Ebba Hammarskiöld
Måleri


Sundsvalls museum

22 okt till 19 nov 2005

 

 


Ebba Hammarskiöld, "Ensam i vinterdans",olja 2000


 

 


Ebba Hammmarskiöld, "Vild beröring", olja, 2004


 

 


© Ebba Hammarskiöld, "Frånvaron kom förbi", olja 1999


                         

"Tystnadsplikt" eller "Våldsamt behov i mars". Titeln ingår på något sätt i bilden. Ofta åkallas någon poet.
Det är en fascinerande bildvärd att utforska. Betraktaren erbjuds en möjlighet att gå in i sina egna inre rum och möta känslor och stämningar som erfarits men glömts bort eller tryckts tillbaka. Kanske är det tidens hektiska tempo som inte tillåtit dem komma fram.
I sitt konstnärskap ställer sig Ebba Hammarskiöld utanför trender och det dagsaktuella. Att hon sedan lyckas fullborda sitt projekt genom att kommunicera sitt ställningstagande och i sina bilder möta betraktaren på en djupare nivå, det är starkt gjort.

Text och foto: Karin Kämsby