I sina höga, smala ”montrar” har Lars Fernell samlat fragment av minnen från indiska impulser och från stora sportbragder, men också från ohyggliga ”hjälpmedel” för att dämpa psykoser, instrument vilka var i användning före lyckopillrens tid. Kanske finns här några samband att begrunda.

Lars Fernell rör sig i ett nutida sökande av de livsdimensioner som vi i vår ”upplysta” tid förkastat, men aldrig riktigt glömt. Hans verk är som arkeologiska fynd, men mera öppna för fria tolkningar.

Tillsammans har de båda konstnärerna på ett utomordentligt känsligt sätt tagit in Konsthallens formrika rum och skapat en estetiskt vacker installation, där deras respektive färgtoner, rött och gult, spelar bra mot varandra. Men kanske hade verkens laddning kommit bättre fram om de hållits mera samlade var för sig. Med andra ord: innehållet tycks den här gången ha fått stå tillbaka för en tilltalande utställningsform.

Torgny Åström
Torgnycv.astrom@swipnet.se
Ragnar Schmid tycks mig mera obekymrat lekfull. Han roar sig med parafraser, glada jubilarer, profiler, körsångare osv. Allt med en enkel lätthet där allt tycks blir till för att det är så otroligt roligt att hålla på. De olika karaktärerna i de schematiska porträtten blir som lustiga personer i ett aldrig avslutat komiskt drama. Ragnar Schmid ger oss möjligheter att i fantasin låta karaktärerna uppträda i fiktiva små modeller, vilka är som uppslag till scenlösningar. Pjäsen får vi själva skriva. Hans bilder hålls estetiskt samman av ett måleri som påminner om det gamla skiktmåleriets undermålningar, med antydda valörer i röda toner.
Lars Fernell, Monter "Varanasi"
volym
 

 

Ragnar Schmid, Målningar
Lars Fernell, Skulpturer och grafik

Härnösands Konsthall
17/1-14/2 –04
Arr. Härnösands kommun

Samtidigt som en installation på Historiska Museet i Stockholm väcker diskussion världen över, bjuder Ragnar Schmid och Lars Fernell i Härnösands konsthall på en utställning/installation, vilken troligtvis inte kommer att störa några ambassadörer eller politiker, varken till höger eller vänster.

Utställningen är stillsam, vacker och välkomponerad. Kanske är den allt för estetisk tänkt, så att de båda konstnärstemperamenten därmed släcker ut varandra. Även om de brukar visar sina arbeten ihop och båda har sina ateljéer på konstnärskollektivet Epidemin i Göteborg, tycks deras konstnärliga vägar gå åt
delvis skilda håll.

 

 

 

 

Lars Fernell "Objekt"

 


© Ragnar Schmid/BUS 2004, Änglakör (detalj)

 


 

© Ragnar Schmid/BUS 2004, SpanareS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                               
Lars Fernell är den mera intellektuelle, som skapar skulpturala och grafiska ”tecken” och ”instrument”, vilka leder tolkningen mot våra inre världar, de världar som människan genom tiderna försökt bemästra med olika magiska redskap och tecken, de världar som det automatiska klottret kanske kan ge oss en tydning av. Fragment av sådant klotter har bearbetats via dator och litografiskt tryck till tecken som Strindberg säkert skulle ha kunna läst in åtskillig i.