LARS TUNBJÖRK

Landet utom sig . Kontor . Hem

Fotoutställning,
fram till den 31 oktober 2004

MIDLANDA KONSTHALL


Konsumtionen har blivit ett ”upphöjt” sätt att leva. Vår stund på jorden skall stå till marknadens förfogande. Och vi lockas att söka den lycka som markanden säger sig ge oss. Förvillade, men ännu inte förstummade, försöker vi forma våra liv
.

Med Lars Tunbjörks bilder, vilka just nu visas på Midlanda Konsthall, kan vi börja ana och förstå, resa oss, kasta reklam-

broschyrerna till återvinningen, ryta ifrån och rent av återta kommandot över våra egna liv. Med Lars Tunbjörks bilder ser vi vad vi tidigare inte riktigt har fått se. Ur detta kan det nya födas.

”Jag ser… de krafter som gick segrande fram under denna tid, alltså ungefär perioden 1987 till 1992 då bilderna togs. Perspektivet är starkt. En anklagelse slungas till slut ut ur bilderna. Sammantaget liknar dessa bilder en väldig såpbubbla på vars yta en konstgjord regnbåge liksom flyter fram runt, runt.
Jag faller i grubbel över marknaden, denna sminklåda som vältes över landet, och som hejdade Sverige i den rörelse som kom igång långt ner i mellankrigstiden. Något förlorat syns i bilderna”
.


Så skriver Göran Greider 1993, sedan han bläddrat genom Lars Tunbjörks märkliga bildberättelse ”Landet utom sig”, vilken också finns i bokform. Bilder ur det projektet, och de följande ”Kontor” och ”Hem”, finns med på Midlandas Konsthall. De senare arbetena är gjorda med samma skärva i ögat som då han gjorde ”Landet utom sig”. Skärvan som speglar upp vår vardag till vakenhet.


De små förskjutningarna för vaneseendet drabbar oss på ett förunderligt sätt. I allt det vardagsabsurda som ryms i hans bilder finns också en humor, värme, ja människokärlek, som man inte får missa.
Liksom Killinggänget i sin film ”Fyra nyanser av brunt”, vilka helt klart arbetar med ett bildspråk som är sprunget ur Tunbjörks, söker han själv ur våra absurda vardagligheter finna en förklaring och en förståelse för hur våra liv kunde bli som de blev.

Han visar t.ex. hur våra kontorsarbetsplatser är utformade för ytfagra reklammodeller. Den verkliga människan stjäler till sig ett eget livshörn mitt i allt detta för att kunna andas. Lars Tunbjörks bilder kommer att vara ovärderliga dokument från vår tid. Vi kan redan nu genom hans bilder se på oss själva som från en kommande tid.
I den tredje utställningsdelen ”Hem” gestaltas de där små obetydligheterna som ändå tillhör och värnas om i våra privata liv. Små tecken, små iakttagelser som utgör delar av vår varseblivning. På något förunderligt sätt lyckas Lars Tunbjörk frigöra dessa våra egna minnen av ”ingenting” med sina högst personliga bilder. Det finns i hans bilder en kärlek till livet, det där enkla vi försöker hålla ihop. Vilken verkan på våra tankar, våra föreställningar, vårt politiska handlande Tunbjörks imponerande verk kan komma att ha återstår att se.

Torgny Åström

Utställningen är producerad av Hasselblad Center, delen Kontor tillsammans med Arbetets museum med stöd av SKTF.

Se mera:
www.midlandakonsthall.se

Lars Tunbjörks utställning tycks bli den sista konstutställning på Midlanda innan dess Konsthall stängs för gott.


Tänk om konsthallens bästa utställningsrum, det runda rummet och dess runda omtag, också hade kunnat erbjudas Tunbjörk och alla de andra utställarna under hallens korta existens.
Då hade säkerligen flera slagits för att hallen skulle vara kvar för gott.


volym