upp_pil
 
volym
 

 

Ny bok: Svensk konst nu
85 konstnärer födda efter 1960
av Sophie Allgårdh och Estelle af Malmborg
Förlag: Wahlström och Widstrand 2004
Sveriges allmänna konstförenings årsbok 2004
www.konstforeningen.com

Den unga konsten skapas i Stockholm ?
I sin bok ”Svensk konst nu” ger Sophie Allgårdh och Estelle af Malmborg en bild av den samtida svenska konsten och de tendenser och trender som råder där. Att döma av urvalet sker det mesta av intresse i Stockholm och i anslutning till Kungliga Konsthögskolan. Knappt 70 av de presenterade konstnärerna eller konstnärskollektiven är bosatta i Stockholm och bland dessa är 36 personer utbildade på Kungliga Konsthögskolan. En annan frekvent utbildning är Konstfack. Ett drygt tiotal är utbildade på Kungliga Konsthögskolan utan att bo i Stockholm.
En konstnär bosatt i Norrland presenteras, nämligen Elin Wikström, professor vid Konsthögskolan i Umeå. Hon är utbildad på Valand. Från Göteborg presenteras också en enda konstnär, nämligen Annica Karlsson Rixon, professor vid Högskolan för Fotografi och film. En handfull av bokens konstnärer bor i Malmö och några få finns utanför storstäderna.
När det gäller kön är dock fördelningen män/kvinnor överraskande jämn och enligt Sophie Allgårdh har det blivit så utan att författarna behövt anstränga sig för det.
Flera av de presenterade konstnärernas verk har kunnat ses i mellersta Norrland under de senaste åren. I samarbetsprojektet Barndom deltog Elin Wikström med ett interaktivt projekt om Barbiedockor på Länsmuseet i Härnösand och Magnus Bärtås video ”Anna, var är Paulina i dag?” liksom några av Maria Miesenbergers familjebilder visades på Sundsvalls museum. Fotografier av Annika von Hausswolff har kunnat ses på Bildens hus i Sundsvall och Sirous Namazis ”Periphery” har visats på Midlanda Konsthall. Verk av Catti Brandelius och Björn Kelltoft kunde ses på Galleri Versalen i Sundsvall våren 2003. Mikael Richter och Eva Marklund deltog i Moviken Art 2004, för att nämna några.
En tendens i samtidskonsten är dess globalisering och flera konstnärer i boken pendlar mellan Stockholm och Berlin, Stockholm och New York eller har flyttat utomlands. De flesta av de 85 konstnärerna har ställt ut på internationella biennaler och konstmuseer runt om i världen. Författarna talar om två konstnärsgrupper i Sverige, en nationell och en internationell, med sinsemellan helt olika livsbetingelser och erfarenheter.
Att läsa boken rakt igenom är tungt eftersom varje text kräver eftertanke och mental visualisering av verken. Men den ger en ganska klar bild av de ibland bisarra men oftast spännande idéer och metoder som är verksamma i samtidskonsten. Mycket ger en ny infallsvinkel på tillvaron så att blinda fläckar i medvetandet blir upplysta och någonting tidigare undangömt synliggörs.

Text Karin Kämsby