© Angelica Kristenson/BUS 2004SS"Charons båt"

Formmässiga och psykologiska spänningar uppstår mellan de stora tomma ytorna och de färgmättade ansiktena, och dessa förstärks av den varm-kalla färgbehandlingen i rosa, brunt och blått. Hon säger sig vara påverkad av Giacomettis sätt att måla porträtt, att det egentligen är en omöjlig uppgift och att resultatet endast kan bli någonting oavslutat, någonting reducerat. Det finns också en avvaktande och återhållen melankoli i hennes bilder, som om kraften och substansen i de porträtterade människorna och deras rum har mjölkats ur och samlats i ett enda ställe, i ansiktsuttrycket. Under den lakoniska ytan vibrerar en slags oåtkomlig dramatik i en ganska så skicklig balansgång mellan det enkla och det komplexa.


© Angelica Kristenson/BUS 2004"Senior och junior"


© Angelica Kristenson "Tänkaren"

 


© Monica Gredmark/BUS 2004
"Kvinna i blå klänning"
"Spelmannen"
"Kvinna i vit klänning"
och "Ung man med kanin"

       
volym

 Angelica Kristenson och
Monica Gredmark
Rådhuset, Ö-vik t.o.m. 27 nov.

Två olika typer av porträtt där begreppet illustration poppar upp för att strax försvinna visas just nu på Rådhusets utställningshall på gatuplanet. Ordet ses ofta som något ytligt beskrivande, och man får lätt det intrycket vid en första blick på figurativa målningar med enkel avskalat linjeteckning. Efter några kliv längre in i lokalen förstår jag att Angelica Kristenson och Monika Gredmark också tagit några steg vidare.

Mest Kristenson, med sina man kunde kalla förtätade teckningsmålningar. Ansiktet eller porträttet av ett antal personer som suttit modell är det centrala, vilka lyfts upp framför en skissartad omgivning.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

                           Monika Gredmark däremot avsäger sig all psykologisk retorik. Hennes lite naivistiskt skildrade människofigurer för hellre tankarna till längtan, drömmar och oskuldsfullhet. En kvinna med groda, en flicka med löv, en ung man med kanin, en pojke med fiol. Helfigurerna är ofta uppställda ”en face” där de bifogade attributen och den detaljerade mönsterteckning i klädedräkterna får större betydelse än de snarast avpersonifierade ansiktena. Om man så vill kan man se Gredmarks bilder som anspråkslösa och dekorativa porträtt, där det handlar mindre om den enskilda människan och mera om tyngden av det lilla tinget som förbinder oss till naturen och livets berättelser.

Text: Jan K Persson
Foto: Rådhuset