Carina Kågström visar där sin utställning ”Det finns ingenting att göra”. Det är ett antal varmt humoristiska bilder ur vardagen, bilder som väcker en befriande munterhet.

Självklar stiger Carina Kågström här fram som en fullfjädrad skämttecknare av den mångbottnade sorten. Tillvaron ses genom ett kvinnligt temperament, där både det dystra i igenkännandet av att ”ingenting finns att göra” och det tragikomiska i detta konstaterande finns med. I botten ligger, som i all humor, vår rädsla, rädslan att inte räcka till, rädslan att säga fel, rädslan för att inte se det meningsfulla i livet, rädslan för det bortom döden. Ja någonstans under skämten döljer sig allt detta. Orden och bilderna sneglar illmarigt mot varann och vi nickar instämmande.

Hennes bilder klarar sig bra utan en konsthalls förtätning. De skulle t.o.m. ha kunnat spridas ut bland bokhyllorna. Hennes bildvärld tål det. Carina såg vi för något år sedan med sin konst mitt bland stormarknadens hyllor. (För andra är bibliotekets nuvarande utställningsmöjligheter fullständigt omöjliga. För dessa krävs stillhet och ett rum att ladda.)

Carina Kågström tillhör de få som vågar stå på egna ben, utan att snegla på vad som kan vara rätt i tiden, rätt som konstnär eller krasst lönsamt. Just därför vågar jag förutspå henne stora framgångar.
Torgny Åström

Se mera av Carina Kågström och läs hennes egna kommentarer i "Konstnär i Volym" under "Arkiv". Klicka på bilderna så kommer det många fler bilder, filmer och kommentarer.

Se också: www.carinakagstrom.com

       
volym

 

Teckningar av
Carina Kågström
Det finns ingenting att göra

Sambiblioteket i Härnösand
13 nov. – 11 dec.-04


© Carina Kågström/BUS 2004

Mycket sällan ser jag besökare på konstutställningar som slå sig på knäna av glädje, vrider sig av skratt, eller bara går omkring och småler. Nu har det skett, - bland några skärmar på Sambiblioteket i Härnösand.