volym
Det står fyra tv-monitorer i en ring med bildskärmarna riktade mot varandra på ställningar, som liknar väderstationer, i Länsmuseets Spectra-rum. Längs väggarna hänger alla de träsnitt som använts för den animerade film som monitorerna visar, med en viss förskjutning i tid.

Ett 50-tal stockar har gett ett par hundra bilder som under filmkameran fogats samman till en berättelse om en skidåkare, som genom allt otrevligare väder tar sig en tur runt Hörnsjön, från monitor till monitor. Vinden och flåset i högtalarna förstärker hans/hennes kamp.

De två Mariorna har med sina olika erfarenheter lyckats knyta samman en traditionell konstnärlig teknik, träsnitt, med en ung, till en inspirerande installation. Endast kreativa konstnärer med erfarenheter i traditionen kan komma på en sådan koppling. Slutresultatet är en ovanligt lyckad videovisning. Den visar inte minst på de otroliga möjligheter som ännu ligger och väntar på flera nyfikna konstnärer.

Maria Lagerborg och Maria Montague beskriver själva sitt projekt så här:
I fyra monitorer, som är placerade i en sluten krets, kan åskådaren följa en skidåkare som tar sig runt i ett spår under ett dygn. Animationstekniken vilar på tre grundpelare: rörelse, tempo samt förändring av ljusstyrka, textur, form och/eller färg. I så kallad klassisk animation har animatören total kontroll över alla dessa delar. Med projektet "Hörnsjön runt" vill vi bland annat undersöka hur bildplanet påverkas då man låter materialet få styra en del av processen.

Som betraktare roas man både av det fyndiga utnyttjandet för den allt tätare snöstormen gjord av de allt färglösare trycken, de diskreta, men precisa ljuden och naturligtvis av den envisa rörelsen, från monitor till monitor.
I det här fallet har vi valt att arbeta med träsnitt och således kommer träets egen struktur att bidra till en föränderlig bakgrund som endast delvis låter sig kontrolleras. I animerad film är cykler en mycket vanlig teknik som effektiviserar arbetet. Ur denna teknik föddes idén att jobba med cykler även konkret i rummet. Därför har vi valt att med hjälp av ett antal monitorer simulera skidspåret och genom att synkronisera videobandspelare med varandra få skidåkaren att ta sig runt i rummet.”

När jag väl sagt detta måste jag tillstå att min olust för långskidåkning också blev förstärkt. Den kämpande lille gubben i skidspåret tycktes mig inte ha det särskilt roligt. Hans kamp tycktes likna Sisyfos eviga slit med sitt rullande stenblock. Andra, med bättre minnen från skidspåren, ser förhoppningsvis något helt annat och angenämare.

Torgny Åström

   
   
 


”Hörnsjön runt”

Installation av
konstnären Maria Lagerborg och filmaren Maria Montague
i Länsmuseets Spectra-rum,
6 december, 2003 - 6 januari, 2004

 

 


 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>