VÅRT FÖRAKT FÖR SVAGHET
Fyra utställningar

Arr: Bildens Hus, Sundsvall

Under rubriken ”Vårt förakt för svaghet” visas nu på Bildens Hus fyra starka fotoutställningar, vilka på olika sätt belyser Harald Ofstads teser om föraktets roll i vår västerländska kultur.

Vårt förakt för svaghet får till vardags näring ur underhållningens idrottsevenemang och de tävlingsbetonade dokussåporna, allt medan bilder av smärta och lidande sköljer över oss i nyhetssändningarnas rapportering. Susan Sontag frågar sig i boken ”Att se andras lidande” om vi verkligen är beredda för alla

dessa våldskildringar i bildform. (Läs vidare om Sontags bok under ”Essä” här i Volym.)

Vad gör alla bilder av smärta och lidande med oss? Vad betyder de för vår föreställning om ”den andre”? Vad gör de med vår förmåga till empati och inkännande? Avtrubbas vi eller stärks vår förmåga till medkänsla?


Torgny Åström

 
Ta del av de fyra utställningarna:

1 ISRAEL/PALESTINA
Paolo Pellegrin
              LÄS VIDARE>>>

2 BRÄNNPUNKT VÄRLDEN
Urban Hamid
         LÄS VIDARE>>>

3 ”WITHOUT SANCTUARY”
Lynchningar som vykort.   LÄS VIDARE>>>

4 TROUGH THE EYES OF CHILDREN,
Rwanda 2003.    LÄS VIDARE>>>

volym