upp_pil  
volym
 

 

Spelhåla på Versalen

Versalen i Sundsvall visar skulpturer och reliefer av Åke Lagerborg till den 3 april. Utställningen består av små underfundiga saker. Med undantag för ett inlånat verk från Sundsvalls museum är allt skapat det senaste året för just detta tillfälle.
Lagerborg är en väl meriterad konstnär med 50 år i yrket bakom sig. Lika länge har han bott i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Det är med konstnärer som med vin, god kvalitet håller för lagring och ofta blir det bara bättre och bättre. Lagerborgs senaste produktion andas ett långt livs erfarenheter och iakttagelser. Kommentarerna till samtiden är tankeväckande, koncisa, ibland ironiska, men aldrig cyniska eller bittra. Formspråket är samtida och aktuellt.
I utställningens ”Spelhåla” har han ägnat sig åt att hitta på spel. Själv är han dock ingen spelare:
– Jag kan inte ens spela kort, säger han, men i Sverige spelas det på alla möjliga sätt. Mina spel är till lyst men inte till för att användas.
Ett Lagerborgskt spel kan vara en spelplan med märkliga pjäser uppställda på en skiva som ser ut att vara utriven ur ett skissblock. Materialet i skivan är dock bly. Där finns också en glasskiva med hål och motsvarande kulor att kastas i hålen, ”För dig som är säker på handen”.
Utställningens andra avdelning, ”Noteringar i skilda ämnen”, innehåller flera litterära referenser. Lagerborg är en skrivande man och bedriver växelbruk mellan skrivandet och den gestaltande konsten. Några verk är tillägnade poeterna Ted Hughes och Emily Dickinson. Lagerborg har byggt upp deras hembyar i miniformat, att hängas på väggen. Tre verk tillsammans utgör en haikudikt: ”Striden är över / Virveln stiger mot himlen / Havet vilar lugnt”. Tomas Tranströmer dikt Östersjöar gestaltas i en relief.
Genomgående för Åke Lagerborgs skapande är han gestaltar idéer om livet om samtiden, ofta med humor, ibland med ett stänk av smärta och sorg. Porträttet av den romerske boxaren och clownen Charlie är skrämmande dödskalleliknande.

Karin Kämsby

 

 

 

©Åke Lagerborg/BUS 2004 "Ängel"


©Åke Lagerborg/BUS 2004