Lars Ahlström
Galleri Veckefjärden, Ö-vik.
Till 30 sept.


I sommar har ett mindre galleri öppnats i anslutning till restaurangen vid Veckefjärdens golfbana. Det är Margareta Olofsson (Utås) som initierat och startat en verksamhet på prov. Två relativt smala passagerum med en förbindande trappa är visserligen ingen idealisk förutsättning, men det tillåter mindre utställningar som kan nå en helt ny publik.Lars Ahlström är ett känt namn i norrländska konstkretsar, men kanske mera bland konstnärer och konstvetare än hos en bred allmänhet. Uppvuxen i Ö-vik har han de senaste trettio åren bott och arbetat i Umeå, men på senare år är han tillbaks med ena foten i hemmatrakterna. Han har jobbat huvudsakligen som målare men även som performancekonstnär (i konstellationerna Decay Pitch och Still Life). Dessutom har han arbetat med video- och ljudkonst.

>© Lars Ahlström "Traktat" Akryl >
Det abstrakta kraft- eller slagfältet har varit vägledande i hans måleri. Men det är inte det eruptiva och de stora gesterna man ser i bilderna, snarare en återhållen men laddad poetisk vision. Det är inte svårt att hitta länkar till den amerikanska abstrakta expressionismen på 50-talet, där färgen och det omedelbara måleriska uttrycket drogs in i förhållanden med det meditativa och minimalistiska. För Lars Ahlström tror jag det är upplevelserna av den nordiska naturen och naturhistorien som drivit fram hans arbete, intryck som genomgått ett antal kanske omedvetna filter, till en slags renodling eller förädling i måleriet.>© Lars Ahlström "Dädan" (detalj) Akryl >
© Lars Ahlström "Rapa kivi" Storgrafik

Abstraktionen är sällan av det lättviktiga slaget, ofta stressas den lugna ytan upp av sammanhållande block, linjer, irrationella mönster, kokpunkter, plötsliga heta källor. Titlarna på målningarna pekar ibland på poetiska marknära ingångar: ”Sjok”, ”Stråk”, Traktat”, ”Dädan”.

På utställningen kan man se prov på Lars Ahlströms aktuella måleri, storgrafik och litografi.
Text och foto: Jan K Persson


volym